Søker kommuner med utfordringer innen klimatilpasning til Nordic Edge

   SrE inviterer sammen med partnere i ERRIN og ENoLL og EU-prosjektet UNaLAB til en workshop om naturbaserte løsninger under Nordic Edge i Stavanger 26. september. I den forbindelse søker vi kommuner, byer eller fylker med konkrete utfordringer knyttet til klimatilpasninger som kan diskuteres under workshopen. Deltakerne vil bli delt inn i grupper og skal jobbe … More Søker kommuner med utfordringer innen klimatilpasning til Nordic Edge

Europakommisjonen lanserer gasspakke

16. februar presenterte Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, den såkalte “vinterpakken” for energi. Gjennom regionalt samarbeid, solidaritet og økt kontroll på EU-nivå, er vinterpakkens formål å gjøre medlemslandene bedre rustet mot brudd i gassforsyningen. Vinterpakken består av to strategier og to lovforslag: Strategi for varme og kjøling: Over halvparten av EUs … More Europakommisjonen lanserer gasspakke

Norge og ni EU-land har nådd sine fornybarmål

I februar presenterte EUs statistikkbyrå, Eurostat, oppdaterte tall for andelen fornybar energi i EU-landene, samt Island og Norge. Siden 2004 har fornybarandelen fordoblet seg, og utgjorde 16% av EUs totale energiforbruk i 2014. EU er dermed på god vei til å nå målet om 20% fornybar energi innen 2020. 20%-målet skal nås gjennom individuelle mål … More Norge og ni EU-land har nådd sine fornybarmål