9. januar lanserte Europakommisjonen en handlingsplan for å økte antallet entreprenører i Europa.

Bakgrunnen for dette ønsket, er at små og mellomstore bedrifter (SMB) bidrar med om lag fire millioner nye arbeidsplasser hvert år i Europa. I tillegg bidrar entreprenørene med innovasjon, ny vekst og lavere ledighet. I henhold til Tajani, Kommissær for næring og industri, er målet en europeisk entreprenørskapsrevolusjon. Det skal skapes en kultur for entreprenørskap … More 9. januar lanserte Europakommisjonen en handlingsplan for å økte antallet entreprenører i Europa.

Bli Europeisk entreprenørskapsregion 2014!

EUs Regionkomite oppfordrer Europas regioner til å delta i konkurransen om å bli Europeisk entreprenørskapsregion 2014. En jury vil velge ut tre vinnerregioner som presenteres i en seremoni sommeren 2013. Tittelen Europeisk Entreprenørskapsregion tildeles tre regioner som er særlig fremtidsrettede og visjonære i sin entrerepnørskapspolitikk. Målet med konkurransen er å skape dynamiske og grønne entreprenørregioner … More Bli Europeisk entreprenørskapsregion 2014!

Irland ny ordförande i EU:s ministerråd

Irland tog över ordförandeskapet i EU:s ministerråd efter Cypern den 1 januari 2013.Den irländska regeringen har fastställt att landet under sitt ordförandeskap kommer att satsa på att säkra ekonomisk stabilitet, ekonomisk tillväxt och att skapa nya arbetstillfällen. Orförandeskapet i EU:s minsterråd är roterande och varje land är ordförande i sex månader. Det land som är … More Irland ny ordförande i EU:s ministerråd

Utlysningen av medel inom EUs hälsoprogram

The Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) har publicerat utlysningen av medel för 2013 inom EU:s hälsoprogram. Budgeten för 2013 års hälsoprogram är 55. 509. 000 EUR. Sista ansökningsdatum är 22 mars 2013. EU:s Hälsoprogram har tre huvudmål: Att arbeta hälsofrämjande och minska ojämlikheter i hälsa Att ta fram och sprida ny information och kunskap om … More Utlysningen av medel inom EUs hälsoprogram