Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?

I juli annonserte Europakommisjonen nye mål i avfallspolitikken. Målene ble annonsert som del av politikkpakke for bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Eksempelvis skal hele 70% av alt kommunalt avfall materialgjenvinnes innen 2030. I tillegg til lovforslagene på avfall består pakken av fire meldinger som svarer … More Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?

Utfordringene i kø for EUs nye lederskap

Utfordringene står i kø for EU og påtroppende president i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker. Han tar over et til dels polarisert EU preget av arbeidsledighet og økonomisk stagnasjon. Ukraina-krisen har blottlagt EUs sårbarhet som energiimportør og dessuten ført til handelskrig med Russland. I tillegg er flere av EUs naboland kraftig destabiliserte. Luxemburgeren Juncker er tidligere stats- … More Utfordringene i kø for EUs nye lederskap

Muligheter i Northern Periphery-programmet (INTERREG)

Under tittelen Cool North lanseres det nye INTERREG-programmet Northern Periphery for perioden 2014-2020 i Strathpeffer, Skottland, 29. september-1. oktober. Hensikten med programmet er å bidra til økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i perifere samfunn i de nordre delene av Europa. Norge er blant landene som kan søke midler. For mer informasjon og påmelding, les her.

Vil du søke finansiering gjennom SMB-instrumentet i H2020?

Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network inviterer til søknadsskrivekurs for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen “SMB-instrumentet” under Horisont 2020. Kurset finner sted på Gardermoen 16. september fra kl. 10.00-16.00. For program og påmelding, … More Vil du søke finansiering gjennom SMB-instrumentet i H2020?

Havnekonferanse om bærekraftige fraktmønstre

Konferansen The role of regional ports, transforming sustainable freight movement, finner sted i Ostende (Belgia) den 10. oktober 2014. Arrangementet er avslutningskonferansen for det INTERREG-finansierte prosjektet Logistics Optimisation for Ports (LO-PINOD), der blant andre havnene i Esbjerg, Bodø og Drammen deltar. For program og påmelding, les her.

Seminar om IKT, vekst og sysselsetting

Toril Nag fra Lyse er blant innlederne i seminaret ICT for Growth and Jobs – Norwegian and Belgian Perspectives, som går av stabelen i Brussel 17. september.  Seminaret arrangeres av den norske EU-delegasjonen, den norske ambassaden i Belgia, IKT-Norge og deres belgiske søsterorganisasjon. Seminaret finner sted i Norway House, fra 10.00-13.00, etterfulgt av lunsj. For … More Seminar om IKT, vekst og sysselsetting