Smart Cities-prosjektseminar i Brussel

28. oktober arrangerer forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN et prosjektutviklingsseminar i Brussel, med fokus på Smart Cities-utlysningene under Horisont 2020 for årene 2016-2017. Seminaret er en god anledning til å presentere og videreutvikle egne prosjektforslag, treffe potensielle prosjektpartnere og til å bygge søkerkonstellasjoner. Stavangerregionens Europakontor er medlem av ERRIN, og har medvirket i organiseringen av seminaret, som … More Smart Cities-prosjektseminar i Brussel

Informasjonsdag i Brussel om helseutlysninger under Horisont 2020

18. september inviterer Europakommisjonen til informasjonsdag om nye helseutlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020. Utlysningene gjelder for perioden 2016-2017, og omhandler samfunnsutfordringer knyttet til helse og demografiske endringer. Informasjonsdagens formål er å informere om de nye utlysningene og hvordan man lager et godt forskningsprosjekt, og man vil også gjennomgå søknadsprosessen steg for steg. … More Informasjonsdag i Brussel om helseutlysninger under Horisont 2020

Horisont 2020-seminar i Stavanger om helse og velferdsteknologi

16. september inviterer Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) til prosjektseminar i Stavanger. Seminaret finner sted på Universitetet i Stavanger, og tematikken er relevante utlysninger om helse og velferdsteknologi under EUs Horisont 2020-program. Under seminarets første del vil Forskningsrådet orientere om generelle støttemuligheter innen helse og velferdsteknologi i Horisont 2020 i 2016-2017. Etter lunsj følger gruppearbeid … More Horisont 2020-seminar i Stavanger om helse og velferdsteknologi

Prosjektseminar på Stord om maritime Horisont 2020-utlysninger

28. august inviterer NCE Maritime CleanTech til prosjektseminar på Stord Hotell. Seminarets tematikk er maritime prosjektmuligheter som ligger i EUs Horisont 2020-program, og vil særlig vektlegge utlysninger som er relevante for NCE Maritime CleanTechs medlemmer; skipsdesign i lette materialer, nye skips- og transportkonsepter og lavere utslipp. Under seminaret vil man også gjennomgå Vestlandsregionens satsing opp … More Prosjektseminar på Stord om maritime Horisont 2020-utlysninger

Blir din by Europas innovasjonshovedstad 2016?

I juli åpnet konkurransen om å bli Europas innovasjonshovedstad 2016. Prisens formål er å belønne europeiske byer som arbeider med å skape gode innovasjonsmiljøer, og deles ut av Europakommisjonen for andre gang siden oppstart i 2014. Innovasjonsprisen 2016 går til kandidatbyen med det beste innovasjonsøkosystemet, som knytter sammen byens innbyggere, myndigheter, akademia og næringsliv. Kandidatbyene … More Blir din by Europas innovasjonshovedstad 2016?