EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

  Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker. Parlamentarikerkomiteen for EØS er et forum der parlamentarikere fra Europaparlamentet og EØS-landene møtes for å diskuterer saker med relevans for EØS-samarbeidet. I Stavanger diskuterte de blant annet cybersikkerhet, EUs … More EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech-klyngen får støtte av EU til å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Målet til prosjektet “Fram” er at kunnskapen fra pilotprosjektet skal kunne videreføres og oppskaleres til bruk i resten av Europa. Validé har stått for mesteparten av skrivingen av den vellykkede prosjektsøknaden som har fått støtte under EUs forsknings- og … More 110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet

21.-22. september inviterer Gøteborg by til smartbykonferanse om el-mobilitet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, FoU-sektoren og næringslivet, og er organisert i en rekke seminarer, nettverksmøter og studieturer. Konferansens seminarer vil handle om både personbil-, kollektiv- og godstransport, og vil rette særlig oppmerksomhet mot viktigheten av velfungerende ladeinfrastruktur, samt trafikk- og datasikkerhet. Arrangementets studieturer gir deltakerne … More Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet