EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

Europakommisjonens strategi for bærekraftig og smart mobilitet ble lansert onsdag 9. desember 2020 sammen med en handlingsplan. Kommisjonen legger blant annet frem ambisiøse mål for elbiler og grønn mobilitet. EUs Bærekraftige og smart mobilitetsstrategiKommisjonens nye strategi for bærekraftig og smart mobilitet skal legge grunnlaget for hvordan EUs transportsystem kan oppnå sin grønne og digitale transformasjon … More EUs nye bærekraftige og smarte mobilitetsstrategi

EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

  Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker. Parlamentarikerkomiteen for EØS er et forum der parlamentarikere fra Europaparlamentet og EØS-landene møtes for å diskuterer saker med relevans for EØS-samarbeidet. I Stavanger diskuterte de blant annet cybersikkerhet, EUs … More EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

Rogaland fylkeskommune og NCE Maritime CleanTech-klyngen får støtte av EU til å utvikle en elektrisk hurtigbåt. Målet til prosjektet “Fram” er at kunnskapen fra pilotprosjektet skal kunne videreføres og oppskaleres til bruk i resten av Europa. Validé har stått for mesteparten av skrivingen av den vellykkede prosjektsøknaden som har fått støtte under EUs forsknings- og … More 110 millioner i EU-støtte til hurtig el-båt

Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet

21.-22. september inviterer Gøteborg by til smartbykonferanse om el-mobilitet. Arrangementet retter seg mot offentlige aktører, FoU-sektoren og næringslivet, og er organisert i en rekke seminarer, nettverksmøter og studieturer. Konferansens seminarer vil handle om både personbil-, kollektiv- og godstransport, og vil rette særlig oppmerksomhet mot viktigheten av velfungerende ladeinfrastruktur, samt trafikk- og datasikkerhet. Arrangementets studieturer gir deltakerne … More Gøteborg inviterer til smartbykonferanse om el-mobilitet