EUs fornybaruke 17.-21.juni

EUs fornybar-uke, også kjent som EU Sustainable Energy Week (EUSEW), går av stabelen 17.-21. juni 2019. Temaet denne gangen er “Shaping Europe´s Energy Future” og konferansen bygger på EUs langsiktige strategi for et energimarked basert på fornybare ressurser og redusert utslipp av drivhusgasser. Rogaland fylkeskommune deltok i fjor  hvor de blant annet presenterte TRAM-prosjektet. Konferansen er en … More EUs fornybaruke 17.-21.juni

EUs junioreksperter på energi besøkte Stavanger og Egersund

  13.-15. juni besøkte ni junioreksperter fra EU kommisjonens DG Energy Stavangerregionen for å lære mer om regionens energiprofil. Sentrale tema for årets besøk var smartby, mobilitet og fornybar. Første dag av besøket startet på rådhuset i Stavanger, hvor juniorekspertene ble ønsket velkommen av Høyres gruppeleder, John Petter Hernes. Representanter for Stavanger kommune presenterte blant … More EUs junioreksperter på energi besøkte Stavanger og Egersund

Konsortium søker skandinaviske partnere til energiprosjekt

Vi har mottatt et partnersøk fra Greater Manchester, som søker partnere til et prosjekt om energistyring, integrering og lagring av fornybar energi. Prosjektinitiativtaker: Greater Manchester Combined Authority (UK) Øvrige prosjektpartnere: Barcelona Metropolitan Area (Spania) og E.ON (Tyskland) Program: Horisont 2020 Utlysning: LCE-04-2017 Demonstration of system integration with smart transmission grid and storage technologies with increasing … More Konsortium søker skandinaviske partnere til energiprosjekt

Informasjonsdager i Brussel – energieffektivisering, smartby, smartgrids

I løpet av høsten arrangerer Europakommisjonen en rekke informasjonsdager i Brussel. Tema for disse arrangementene er utlysninger under EUs Horisont 2020-program i løpet av 2017. Informasjonsdagene retter seg mot både offentlige myndigheter, FoU-sektoren og næringslivet. Europakontoret har laget en oversikt nedenfor over informasjonsdagene som finner sted i løpet av september og oktober. 19. september – … More Informasjonsdager i Brussel – energieffektivisering, smartby, smartgrids