Prosjektmuligheter innen IKT/helse i Horisont 2020

10. desember arrangerte ERRIN-nettverket et ekspertmøte med fokus på finansieringsmulighetene for områdene helse og IKT i de nye programmene. Helseprogrammet i Horisont 2020 ble gitt særlig oppmerksomhet. Dagen var delt i to, med fellesseminar før og parallelle prosjektverksted etter lunsj. Mest oppmerksomhet ble rettet mot helseprogrammet under Horisont 2020: «Health, demographic change and wellbeing». I … More Prosjektmuligheter innen IKT/helse i Horisont 2020

Muligheter for prosjektsamarbeid innen helse/IKT

10. desember arrangeres prosjektverksted på helseområdet i regi av ERRIN (European Regions for Research and Innovation Network). Arrangementet finner sted i Brussel. ERRINs helse-arbeidsgruppe, sammen med IKT-arbeidsgruppen, står for arrangementet. Hensikten er å bringe sammen representanter fra medlemmenes regioner over hele Europa, for å begynne arbeidet med å utvikle prosjektideer og definere mulige samarbeidspartnere i … More Muligheter for prosjektsamarbeid innen helse/IKT

Partnersök-EUs hälsoprogram

  Rehabilitering av stroke patienter, ett projekt inom EUs hälsoprogram Watford YMCA i England söker partners till ett projekt med fokus på rehabilitering av patienter som fått en stroke. Projektet syftar till att utbyta erfarenheter om hur strokepatienter kan få bästa möjliga eftervård. Sista datum för intresseanmälan: 20 februari Mer information finns här: YMCA Watford … More Partnersök-EUs hälsoprogram

Utlysningen av medel inom EUs hälsoprogram

The Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) har publicerat utlysningen av medel för 2013 inom EU:s hälsoprogram. Budgeten för 2013 års hälsoprogram är 55. 509. 000 EUR. Sista ansökningsdatum är 22 mars 2013. EU:s Hälsoprogram har tre huvudmål: Att arbeta hälsofrämjande och minska ojämlikheter i hälsa Att ta fram och sprida ny information och kunskap om … More Utlysningen av medel inom EUs hälsoprogram