Bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer?

Europaparlamentet støtter lovforslag som kan gi togpassasjerer i EU (og Norge) bedre rettigheter. Spesielt gjelder dette rettigjetenen for personer med bevegelseshemminger og ved forsinkelser. Hvert år reiser togpassasjerer rundt 500 millioner kilometer i Europa og Parlamentet ønsker å gi disse en større trygghet. Alle personer med bevegelseshemminger skal bli tilbudt gratis assistanse. I tilfeller hvor … More Bedre forbrukerrettigheter for togpassasjerer?

Nye retningslinjer for delingsøkonomien

2. juni ble nye retningslinjer for den voksende delingsøkonomien lag frem av Europakommisjonens visepresident med ansvar for vekst og sysselsetting, Jyrki Katainen. Europakommisjonen stiller seg positive til effekten delingøkonomien kan ha for europeisk sysselsetting og økonomisk vekst. Et sentralt formål med de nye retningslinjene er å oppnå en balansert utvikling av delingsøkonomien mellom medlemslandene, og Europakommisjonen har oppfordret til … More Nye retningslinjer for delingsøkonomien

Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked

28. oktober presenterte Europakommisjonen sin nye strategi for videreutvikling av potensialet i det indre markedet. Denne er i samsvar med Juncker-kommisjonens 10 hovedprioriteringer, og retter blant annet mer fokus mot forbrukernes rettigheter ved handel av varer og tjenester i EU, samt bedring av mobilitetsmulighetene for bedrifter og fagfolk. Nedbryting av barrierer som forhindrer fri flyt av … More Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked