Den smarte Stavangerregionen samler seg

Stavangerregionens Europakontor inviterte i samarbeid med Greater Stavanger til det første i en rekke av fire møter fredag 24. mars. Temaet var den smarte Stavangerregionen, og kommunene ble invitert for å dele kunnskap, skape synergier og bidra til næringsutvikling på dette viktige området. På møtet ble det belyst hvilke muligheter som finnes for læring og … More Den smarte Stavangerregionen samler seg

H2020 – stor interesse for bærekraftig mobilitet i Stavangerregionen

Horisont 2020-utlysningen MG-4.1-2017, som handler om videreutvikling og oppskalering av innovative, bærekraftige transportløsninger i urbane områder, har skapt betydelig interesse i Stavangerregionen. Med bakgrunn i to partnersøk formidlet av Stavangerregionens Europakontor, deltar nå en rekke av regionens aktører i to separate prosjektsøknader til den aktuelle utlysningen. Stavanger som lederby  for smart, bærekraftig mobilitet for arbeidsreisende Sammen … More H2020 – stor interesse for bærekraftig mobilitet i Stavangerregionen

Jærskulen og UiS starter opp Erasmus+-prosjekt om undervisning

Sammen med den franske kommunen Dunkerque er Universitetet i Stavanger (UiS) og Jærskulen med i et skoleutviklingsprosjekt gjennom EUs utdannings- og utvekslingsprogram Erasmus+. Tittelen på prosjektet er “Critical Literacy and Awareness in Education”, og handler om undervisning av tekst, kritisk tekstforståelse, kildekritikk, fortolkning og analyse. Prosjektet omfatter morsmålsundervisning, samfunnsfag og KRL-E på 6.-7. trinn. Professor Alexandre Dessingue … More Jærskulen og UiS starter opp Erasmus+-prosjekt om undervisning

Klepp presenterte helseprosjekt i Brussel

21.-22. juni var Europakontoret medarrangør av et helseprosjektverksted i Brussel, i regi av forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN. Hovedformålet med denne typen arrangement er å tilrettelegge for at prosjektpartnere kan finne hverandre, utveksle erfaringer og bygge konsortier sammen. Programforløpet var identisk de to dagene, og besto av en hoveddel med innledere fra blant annet Europakommisjonen, og … More Klepp presenterte helseprosjekt i Brussel

Ny RFF-søknad – kommunal innovasjon, deltakelse i EU-program

Sammen med prosjektleder IRIS og en rekke regionale aktører fra Rogaland og Hordaland har Gjesdal kommune levert inn søknad til Regionale Forskningsfond (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-prosjekt kan integreres bedre i deres overordnede struktur.Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet.  Som omtalt i tidligere artikkel, leverte prosjektkonsortiet inn en liknende … More Ny RFF-søknad – kommunal innovasjon, deltakelse i EU-program

RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program

Under ledelse av IRIS har Gjesdal kommune, sammen med blant annet kommunene Klepp, Stavanger, Time, Sandnes og Kvam, Rogaland fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune og USHT, nylig levert søknad til det regionale forskningsfondet (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-programmer kan integreres bedre i deres overordnede struktur. Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet. Kort … More RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program