Norges første bærekraftige datasenter kan bli bygget i Time kommune

Under årets Nordic Edge Expo arrangerte Time kommune, Nokia og Miris et frokostseminar med tittelen “Fremtidens bærekraftige datasenter og mulighetene dette gir”, hvor de presenterte planene om et grønt datasenter som etter planene skal bygges på Bryne. Samarbeid som følge av Nordic Edge 2018 Under fjorårets Nordic Edge presenterte Nokia og Miris sitt prosjekt om grønne … More Norges første bærekraftige datasenter kan bli bygget i Time kommune

Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

6. februar vedtok Europaparlamentet reform av EUs klimakvotesystem – som gjennom EØS-avtalen også omfatter Norge. Etter 2020 vil klimakvotene reduseres og prisen på klimagassutslipp gå opp. Reformen er et viktig steg for å nå EUs mål om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030. I perioden 2021-2030 skal kvotetaket senkes med 2,2 prosent hvert år. … More Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

EU Green Week 2018

21-25. mai arrangeres EU Green Week 2018 i Brussel. Temaet for uken er hvordan byer i Europa kan bli grønnere og øke livskvaliteten for innbyggere, ved hjelp av lokale aktører. Gjennom uken vil flere grønne løsninger på luftkvalitet, vann, støy og avfall bli presentert. Uken er en møteplass for alle som er opptatt av grønne … More EU Green Week 2018

Urban Agenda – samarbeid for å løse storbyutfordringer

Tidligere i år ble den såkalte Amsterdam-pakten signert under et ministerrådsmøte i den nederlandske hovedstaden. Pakten etablerte EUs Urbane Agenda (UAEU), som skal bidra til å løse en rekke utfordringer Europas byer står ovenfor. UAEU tilbyr ingen direkte finansiering, men skal fungere som samarbeidsplattform hvor man kan utveksle kunnskap, utnytte ressurser og forbedre regelverk for byer og urbane … More Urban Agenda – samarbeid for å løse storbyutfordringer