Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april

De fleste vindturbiner har en levetid på rundt 20-25 år. Etter denne perioden vil turbinene bli avviklet. Høgskulen på Vestlandet er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools, med på å forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Høgskulen på Vestlandet arrangere sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster seminar 26. april som skal diskutere avvikling og gjenbruk av … More Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april