EU med ambisiøs satsing på offshore-energiproduksjon

19. november 2020 vedtok og lanserte Europakommisjonen sin første offshore fornybar energi-strategi (ORE). Strategien peker ut at havvind kapasiteten i EU bør multipliseres med 25 innen 2050, da EU trenger alle mulige måter å øke andelen av fornybar energi på i energimiksen. Strategien vil spille en nøkkelrolle for å nå EUs 2030-2050 energi- og klimamål. … More EU med ambisiøs satsing på offshore-energiproduksjon

EUs Offshore Fornybar Energi-strategi tar form

EUs kommende offshore fornybar energi-strategi (ORE) vil redegjøre for hvordan EU best kan utnytte potensialet i fornybar offshore energi. Den vil videre foreslå tiltak for hvordan oppskalere generering, distribusjon og bruk for å nå klimanøytralitet innen 2050. European Green Deal: Offshore fornybar energi-strategi Europakommisjonen forbereder nå en ORE-strategi under European Green Deal, for bedre å … More EUs Offshore Fornybar Energi-strategi tar form

Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april

De fleste vindturbiner har en levetid på rundt 20-25 år. Etter denne perioden vil turbinene bli avviklet. Høgskulen på Vestlandet er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools, med på å forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Høgskulen på Vestlandet arrangere sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster seminar 26. april som skal diskutere avvikling og gjenbruk av … More Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april