H2020 infodag – transport

Mandag 7. oktober arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om de nye transportutlysningene i den siste utlysningsrunden i Horisont 2020. Arrangementet finner sted i Charlemagnebygningen i Brussel kl. 09.30 – 15.00. Det gjenstår ca 356 millioner euro til de kommende utlysningene og kommisjonen vil presentere finansieringsmuligheter innen følgende områder: – Mobility for growth (MG) – Automatisert veitransport (ART) … More H2020 infodag – transport

Fornybarforskere fra UiS/IRIS på H2020 infodager

I slutten av oktober deltok Forskningsnettverk for miljøvennlig energi ved UIS og IRIS på energi-infodager i Brussel. De møte andre europeiske forskningsaktører og fikk innsikt i den nye utlysningsperioden for Horisont 2020. Den nye perioden starter i 2018, her vil EU prioriterer bærekraftig energiutvikling og smartbyløsninger. Stavanger kommune, UIS og IRIS er allerede godt i … More Fornybarforskere fra UiS/IRIS på H2020 infodager

Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020

    8.desember arrangerer Europakommisjonen informasjonsdag om helseutlysninger under det neste arbeidsprogrammet i Horisont 2020, for perioden 2018.2020. Arrangementet retter seg mot både offentlige aktører, næringsliv og kunnskapssektoren, og finner sted i Charlemagne-bygningen i Brussel. Fokuset under informasjonsdagen vil være på smittsomme sykdommer, bedre global helse, bærekraftige helseløsninger, digitalisering og personvern i helsetjenesten. Påmeldingsvinduet har … More Infodag om helseutlysninger under Horisont 2020

Streaming av infodag om energi i H2020

I forbindelse med utrullingen av EUs nye forsking- og Innovasjonsprogram Horisont 2020, arrangerer EU-kommisjonen en informasjonsdag om energisatsingen i det kommende programmet. På infodagen vil utlysningene for 2014-2015 presenteres, samt arbeidsprogrammet, prioriteringer og nyheter i programmet. Utlysingene er innenfor Smart Cities, lavkarbonenergi og energieffektivisering i bygninger. Last ned programmet her. Konferansen er nå fulltegnet, men … More Streaming av infodag om energi i H2020

Informasjonsseminar om EUs nye programmer – påmelding innen 1. november!

27-28. november arrangeres todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer i Brussel. SrE arrangerer i samarbeid med de andre norske regionskontorene og Forskningsrådet, seminar om EUs nye programmer 26.-27. november. Seminaret vil gå over to dager og ta for seg EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, samt sektorprogrammene for blant annet kultur, utdanning, helse, miljø … More Informasjonsseminar om EUs nye programmer – påmelding innen 1. november!

Intelligent Energy Europe – Informationsdag och projektverkstad 23-24. januar

Kommisjonen inviterar till informationsdag om Intelligent Energy Europe programmet 23 Januari, og ERRIN-nettverket til prosjektverkstad 24 Januari. Mer information om Kommisjonens informationsdag finns här. Forskings och Informationsnätverket ERRIN kommer att i samband med informationsdagen anordna en projektutvecklingsseminarium för aktörer som önskar delta i ett Intelligent Energy Europe projekt. Datum før detta semarium är den 24 januari. Mer information finner … More Intelligent Energy Europe – Informationsdag och projektverkstad 23-24. januar