Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

31.-januar-1. februar arrangerer Norsk Kulturforum konferanse om internasjonal kulturkraft i Bergen. Arrangementet finner sted på Radisson Blue Bryggen og skal bidra med med nettverk, kompetansedeling og kunnskapsformidling om muligheten i internasjonalt kultursamarbeid. Arrangementet retter seg særlig mot kommuner. På konferansen vil det blant annet informeres om kulturmidler innen en rekke EU-programmer, som Interreg, Kreativt Europa, Erasmus+ … More Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

Nordsjøkonferansen 2016 arrangeres i Billund

15.-17. juni går Nordsjøkonferansen 2016 av stabelen i den danske byen Billund, i regi av Nordsjøkommisjonen, Interreg Nordsjøprogrammet og Region Syd-Danmark. Konferansen legger til rette for nye ideer og prosjektforslag, og er en møteplass for politikere og prosjektutviklere. Arrangementet byr også på muligheten til å delta på studieturer til blant annet Esbjerg havn, Billund Bioraffineri … More Nordsjøkonferansen 2016 arrangeres i Billund

Rekorddeltakelse i Nordsjøkonferansen 2015

Med over 600 deltakere ble Nordsjøkonferansen 2015 den største noensinne. Vertskapet for årets arrangement var den nederlandske byen Assen, hovedstad i Drenthe-provinsen. Konferansens tettpakkede program inkluderte blant annet seminar, prosjektverksteder og temabaserte studiebesøk. Det var lagt godt til rette for nettverksbygging og prosjektdiskusjoner. Både Rogaland fylkeskommune og Stavangerregionens Europakontor var til stede under konferansen. Konferansen åpnet med … More Rekorddeltakelse i Nordsjøkonferansen 2015

Lanseringskonferanse Interreg – Nordsjø- og Østersjøprogrammene

De nye Interreg V-programmene for Østersjøen og Nordsjøen ble offisielt lansert i Norge 20. januar. På konferansen, som fant sted på Lillehammer i regi av samarbeidsorganisasjonen Østlandssamarbeidet, deltok nærmere 90 personer, med representanter for sekretariatene for de to programmene foruten de norske medlemmene i styringskomiteene for disse. Det nye Østersjøprogrammet og dets tematiske prioriteringer ble … More Lanseringskonferanse Interreg – Nordsjø- og Østersjøprogrammene

Sett av 16.-18. juni til Nordsjøkonferansen

Fra 16. til 18. juni arrangeres Nordsjøkonferansen 2015 i den nederlandske byen Assen, i forbindelse med oppstart av ny programperiode 2014-2020.  Interreg Nordsjøprogrammet står som arrangør for konferansen som skal legge til rette for nye ideer og prosjektforslag, samt være en møteplass for politikere og prosjektutviklere. Du finner mer informasjon om konferansen og påmeldingsskjema på … More Sett av 16.-18. juni til Nordsjøkonferansen

Nytt Interreg Europa-program lansert

Det nye Interreg Europa-programmet ble offisielt lansert i Bologna 2.-3. desember. Over 1000 personer deltok i konferansen, og like mange fulgte konferansen gjennom streaming. Programmet Det nye Interreg Europa-programmet gjelder for perioden 2014-2020, og er arvtakeren til Interreg IVC programmet. Programmet har som hovedmål å utvirke endringer i regional politikk på sentrale områder som forskning … More Nytt Interreg Europa-program lansert