Interreg bidrar til regional utvikling

  I 2019 vil fremtiden for videre norsk deltagelse i Interreg-samarbeidet avgjøres. I den anledning samlet Kommunal- og Moderniseringsdepartementet et hundretalls deltagere fra inn- og utland for å diskutere Interreg programmene. Budskapet fra konferansen er klart, Interreg fungerer etter hensikten og har bidratt til regional utvikling og grenseoverskridende samarbeid. Den norske deltagelsen i Interreg har nylig … More Interreg bidrar til regional utvikling

SrE innledet for Internasjonalt fylkesnettverk

21. juni innledet direktør ved Stavangerregionens Europakontor, Heidi Jakobsen på møte i Internasjonalt fylkesnettverk i Brussel. Jakobsen orienterte om kontorets arbeid med å identifisere og utvikle gode prosjektpartnerskap. Internasjonalt fylkesnettverk er et fora for erfaringsutveksling og samarbeid for internasjonale rådgivere i fylkene. Nettverket møtes to ganger i året og denne gangen i Brussel for blant … More SrE innledet for Internasjonalt fylkesnettverk

Årsmøte i CPMR Nordsjøkommisjonen

Nordsjøkommisjonen avholder sitt 27. årsmøte i Fredrikstad 13. juni. Dagen etter arrangeres Nordsjøkonferansen med fokus på fremtidig samarbeid i Nordsjøområdet.  Nordsjøkommisjonen er en av seks geografiske kommisjoner innenfor Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Her deltar blant annet Rogaland fylkeskommune med regioner i Storbritannia, Danmark og Sverige. Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak er styremedlem i CPMR … More Årsmøte i CPMR Nordsjøkommisjonen

4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

30. juni åpner fjerde utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet er et regionalt samarbeidsprogram mellom landene rundt Nordsjøen, og er åpent for til sammen 42 regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Samtlige norske fylker har tilgang til programmet, og det er satt av til sammen 6,3 millioner euro til norsk deltakelse i fjerde … More 4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

16. mars inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til mobiliseringskonferanse rundt Intereg B- og C-programmene Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europa samt ESPON. Konferansen finner sted på Radisson Blu Airport på Gardermoen, og hensikten med arrangementet er å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging, for aktører som er interesserte i deltagelse i programmene. Man vil blant annet belyse programmenes temaer og perspektiver på Interreg etter 2020. Det vil … More Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars

I mars åpner tredje utlysningsrunde i Interreg Europa-programmet . Interreg Europa har en budsjettramme på 359 millioner euro for perioden 2014-2020, og støtter internasjonale samarbeidsprosjekter mellom offentlige aktører, kunnskapsinstitusjoner samt private ideelle organisasjoner i EUs 28 medlemsland, Norge og Sveits. Programmet finansieres gjennom EUs regionalfond og nasjonale bevilgninger fra Norge og Sveits, og har fire prioriteringsområder: Styrke forskning, … More Tredje Interreg Europa-utlysning åpner 1. mars