EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Europakommisjonen publiserte 14. oktober 2020 EUs kjemikaliestrategi for bærekraft, for å fremme et giftfritt miljø. Målet er et nullutslipps EU, og er en del av European Green Deal. Flere nye strategierSkal EU makte å oppnå et karbonnøytralt Europa innen 2050, vil det forutsette mange omfattende strukturelle endringer for samfunnet, både av produksjonsmønstre og forbrukervaner. EUs … More EUs kjemikalie strategi for bærekraft

Jobbet frem løsninger på klimautfordringer i Stavanger, Tampere, Leeuwarden og Geneve

Sammen med de europeiske nettverkene ERRIN og ENoLL i tillegg til EU-prosjektet UNaLAB inviterte SrE til workshop om naturbaserte løsninger og living labs under årets Nordic Edge Expo 26. september. Den todelte workshopen hadde rundt 35 deltakere og ble moderert av Ines Vaittinen fra ENoLL og Ryan Titley fra ERRIN. Zsuzsanna Bodi, direktør for ENoLL … More Jobbet frem løsninger på klimautfordringer i Stavanger, Tampere, Leeuwarden og Geneve

Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

6. februar vedtok Europaparlamentet reform av EUs klimakvotesystem – som gjennom EØS-avtalen også omfatter Norge. Etter 2020 vil klimakvotene reduseres og prisen på klimagassutslipp gå opp. Reformen er et viktig steg for å nå EUs mål om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030. I perioden 2021-2030 skal kvotetaket senkes med 2,2 prosent hvert år. … More Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

Stavanger med i H2020-søknad om klimatilpasset vannforvaltning

Sammen med fem andre europeiske byer deltar Stavanger som såkalt følgeby i en Horisont 2020-søknad under utlysningen SC-02-2016. Prosjektet, som har fått navnet UNaLab (Urban Nature Labs), handler om å utvikle bærekraftige, økologiske løsninger for vannforvaltning, som er tilpasset klimaendringer og økt urbanisering. Løsningene skal utvikles, testes ut og oppskaleres i Eindhoven, Tampere og Genova,  prosjektets … More Stavanger med i H2020-søknad om klimatilpasset vannforvaltning