KMD på besøk for å lære hvordan Stavangerregionen jobber med samfunnsutfordringer

Samordningsseksjonen i KMD la sitt årlige seminar til Brussel 18-20. september, hvor de blant annet besøkte Stavangerregionens Europakontor. Innspill fra SrE, KS og CEMR Direktør Heidi Kristina Jacobsen presenterte SrEs arbeid, med et spesielt fokus på hvordan vi jobber med norske kommuners utviklingsoppgaver i Brussel og hvordan de best kan ta i bruk de mulighetene … More KMD på besøk for å lære hvordan Stavangerregionen jobber med samfunnsutfordringer

Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

Norges Delegasjon fra EU har publisert sin andre rapport i år som tar for seg hendelser og nyheter i kommunal- og regionalpolitikken i EU. Rapporten er utarbeidet av regional- og kommunalråd Eivind Lorentzen, IKT- og forvaltningsråd Trond Helge Bårdsen og  assistent ved Norges delegasjon til EU Maria Deridder Holmlund. Rapporten tar for seg hva som … More Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk

Interreg bidrar til regional utvikling

  I 2019 vil fremtiden for videre norsk deltagelse i Interreg-samarbeidet avgjøres. I den anledning samlet Kommunal- og Moderniseringsdepartementet et hundretalls deltagere fra inn- og utland for å diskutere Interreg programmene. Budskapet fra konferansen er klart, Interreg fungerer etter hensikten og har bidratt til regional utvikling og grenseoverskridende samarbeid. Den norske deltagelsen i Interreg har nylig … More Interreg bidrar til regional utvikling

Smart spesialisering – krav til Europas regioner også etter 2021

EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen for å motta midler fra strukturfondene. Fem år etter lanseringen, mener Kommisjonen at dette har fungert godt, og det forblir et viktig element i EUs regionalpolitikk også i framtiden. Regjeringen ønsker smart spesialisering også i Norge Norge fylker mottar … More Smart spesialisering – krav til Europas regioner også etter 2021

To nye klyngetildelinger til regionen

            Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind fra Stavangerregionen går inn som en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De to nye klyngene vil inngå i det såkalte ARENA-programmet som finansieres av KMD og nærings- og fiskeridepartementet. Fra før har Rogaland tre andre klynger som inngår i programmet. Henholdsvis Norwegian … More To nye klyngetildelinger til regionen

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammene

I dialog med kommunal- og moderniseringsdepartementet og nasjonale kontaktpunkt inviterer Østlandssamarbeidet til lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet. Arrangementet finner sted på Thon Hotel Area i Lillestrøm tirsdag 20. januar 2015. Konferansens formål er å øke kunnskapen om de nye Interreg B-programmene og stimulere til økt interesse for norsk deltakelse i disse. Arrangementet retter … More Lanseringskonferanse for Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammene