Europakommisjonen lanserer gasspakke

16. februar presenterte Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, den såkalte “vinterpakken” for energi. Gjennom regionalt samarbeid, solidaritet og økt kontroll på EU-nivå, er vinterpakkens formål å gjøre medlemslandene bedre rustet mot brudd i gassforsyningen. Vinterpakken består av to strategier og to lovforslag: Strategi for varme og kjøling: Over halvparten av EUs … More Europakommisjonen lanserer gasspakke

Finland og Estland skal bygge LNG-terminaler

Mandag 17. november ble Finland og Estland enige om å bygge to nye LNG-terminaler, en på hver side av Finskebukten. Terminalene vil være forbundet  gjennom gassrørledninger, og vil etter planen stå ferdige i 2019. Ifølge en pressemelding fra finske myndigheter er det en større regional terminal som vil bli bygget i Finland, mens Estland får en mindre … More Finland og Estland skal bygge LNG-terminaler

Europakommisjonen presenterte energistress-tester

16. oktober presenterte Europakommisjonen sine første analyser av konsekvensene av forstyrrelser eller stans i gassleveransene fra Russland, de såkalte energi-stresstestene. Stresstestene innebærer simulering av to hypotetiske scenarioer med gassleveransebrudd, med en varighet på henholdsvis en og seks måneder. Hovedkonklusjonen er at mens noen EU-land helt klart vil rammes hardere enn andre, så vil også de … More Europakommisjonen presenterte energistress-tester

LNG – fremtidens drivstoff

6. november arrangerte den norske EU-delegasjonen i Brussel, Norges ambassade til Belgia og Det Norske Veritas en konferanse om mulighetene for å benytte flytende naturgass (LNG) i europeisk skipstransport. David Ottesen fra Risavika havn var blant deltakerne. Et sentralt spørsmål under konferansen var hvordan Europa kan opprettholde en konkurransedyktig skipsfart og på samme tid redusere … More LNG – fremtidens drivstoff

Konferanse om bruk av LNG i sjøtransport

6. november inviterer den norske EU-delegasjonen i Brussel, Norges ambassade til Belgia og Det Norske Veritas til konferanse om mulighetene for å benytte flytende naturgass (LNG) i europeisk skipstransport. EU arbeider for å få godstransporten over fra vei til bane og sjø og for en grønnere maritim sektor generelt. EU har blant annet som mål … More Konferanse om bruk av LNG i sjøtransport