Magma Geopark med i nok et H2020 prosjekt

Magma Geopark har nylig fått 153.000 euro i finansiell støtte av EU til Horisont 2020 prosjektet Arctic Hubs. Sammen med 22 partnere fra hele Europa er målet å støtte bærekraftig økonomisk utvikling i nordlige regioner.  ARCTIC HUBS Horisont H2020 prosjektet “Global drivers, local consequences: Tools for global change adaptation and sustainable development of industrial and … More Magma Geopark med i nok et H2020 prosjekt

Magma UNESCO Geopark innfører matmerking for lokalprodusert mat

Magma UNESCO Global Geopark satser på GEOfood matmerking for lokalmatprodusenter innenfor geoparkområdet som en del av sin lokalmatsatsing.  GEOfood matmerking Som en del av sin strategi for lokalmatutvikling ønsker Magma UNESCO Global Geopark å styrke lokalmerking av mat. Målet er å gjøre innbyggerne i geoparken oppmerksom på den geologiske arven som befinner seg i området samt mulighetene … More Magma UNESCO Geopark innfører matmerking for lokalprodusert mat

Magma UNESCO Geopark mottar EU-midler gjennom H2020 prosjektet RURITAGE

Magma UNESCO Global Geopark har fått 10 millioner euro i støtte gjennom H2020 sammen med førti andre partnere i prosjektet RURITAGE, hvor målet er å øke regenerering i landlige områder.  RURITAGE Prosjektet ble startet i juni 2018 og ledes av Universitetet i Bologna sammen med partnere fra fjorten EU-land, samt Island, Tyrkia, Brasil, Columbia og Chile. … More Magma UNESCO Geopark mottar EU-midler gjennom H2020 prosjektet RURITAGE

Erasmus+-prosjekt om naturfag og læringsprosesser i Eigersund

Magma UNESCO Global Geopark og Samfundets skole i Eigersund har nylig fått tilslag på en prosjektsøknad gjennom EUs utdanningsprogram Erasmus+. Prosjektets tittel er “Enhancement of School TEAching Methods by linking between schools, experts and geoparks in the combination with outdoor activities and ICT technologies”(ESTEAM), og handler om å forbedre læringsprosesser i skolen. ESTEAM kombinerer undervisningmetodikk, digitale … More Erasmus+-prosjekt om naturfag og læringsprosesser i Eigersund