EU Maritime Days 2019

16. og 17. mai 2019 går igjen EU Maritime Days  av stabelen, denne gangen i Lisboa. EU Maritime Days er EUs årlige konferanse knyttet til havnæring og havforskning, hvor europeiske maritime aktører møtes for å bygge nettverk, diskutere og bygge felles allianser rundt aktuelle tema. Årets konferanse handler om blått entrepenørskap, innovasjon og investeringer. Finn mer … More EU Maritime Days 2019

ESPOs årskonferanse 2017 arrangeres i Barcelona

The European Sea Ports Organisation (ESPO) avholder sin årskonferanse i Barcelona 1.-2. juni 2017. Konferansen samler politikere og representanter fra Europas havner, og årets hovedtema er klimaendringene og andre faktorer som påvirker havneindustrien. Med Parisavtalen, nasjonale klimamål og rekordtemperaturer i 2016 som bakteppe, vil årskonferansen se nærmere på optimalisering av logistikk og mulighetene for å redusere utslipp og skape … More ESPOs årskonferanse 2017 arrangeres i Barcelona

Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Stavangerregionen Havn og Risavika Terminal AS deltar i en Horisont 2020-søknad om fremtidens havner sammen med 18 partnere fra 8 europeiske land. Prosjektets tittel er “Enhancing Port Efficiency through Digital Standardization” (EPEDS), og handler om digital standardisering, interoperabilitet og felles løsninger som skal knytte havnene i Nord-Europa og Middelhavet tettere sammen. Fra norsk side deltar … More Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Malta overtar formannskapet i EU

1. januar overtok Malta det roterende formannskapet i EU. Det er første gangen øystaten, som er EUs minste medlemsland målt i innbyggertall og areal, innehar denne rollen. De neste seks månedene vil landet lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene. Det maltesiske formannskapet har seks prioriteringsområder … More Malta overtar formannskapet i EU

EU lanserer havforvaltningsstrategi

10. november la EU frem en handlingsplan for bærekraftig havforvaltning. Handlingsplanen ble lagt frem av EUs utenrikssjef Federica Mogherini, samt Europakommisjonens kommissær for vekst og arbeidsplasser Jyrki Katainen og kommissær Karmenu Vella med ansvar for EUs maritime politikk. Strategien inneholder 14 tiltakspunkter fordelt på tre prioriteringsområder: Et sterkere rammeverk for internasjonal havneforvaltning: Gjennom internasjonalt samarbeid … More EU lanserer havforvaltningsstrategi

Havnekonferanse i Gøteborg

Det europeiske havnenettverket ESPO arrangerer konferanse i Gøteborg 15-16. mai om havners konkurransevilkår. ESPO (European Sea Ports Organisation) arrangerer sin årskonferanse 15-16. mai i Gøteborg under overskriften «Level playing field» – like konkurransevilkår. I løpet av konferansen skal man se nærmere på hvordan havner konkurrerer på forskjellige nivå og hvilke faktorer som kan undergrave rettferdig … More Havnekonferanse i Gøteborg