EUs bærekraftige finanspolitikk og taksonomi: April 2021-pakken

Europakommisjonen vedtok 21. april 2021 en ambisiøs og omfattende tiltakspakke for å gjøre EUs finanssektor mer bærekraftig. Det har vært stor spenning knyttet opp til Kommisjonens fremleggelse av de tekniske kriteriene for to av de seks miljømålene i EUs taksonomi. Hele 13 sektorer er inkludert, og reglene for bærekraftig finans kan bli viktige konkurranseparametere for … More EUs bærekraftige finanspolitikk og taksonomi: April 2021-pakken

Vil du lære mer om Nord-Nederlands utfasing av naturgass? Delta på arbeidskonferanse i Leeuwarden

Den 3.-4. desember arrangerer de nederlandske byene Leeuwarden, Assen, Emmen og Groningen sammen med Europakommisjonens Joint Research Centre en arbeidskonferanse om Nord-Nederlands planlagte energitransisjon. Dette er som følge av at den nederlandske regjeringen har bestemt at de skal stoppe all utvinning av naturgass fra gassfeltet i Groningen, det største naturgassfeltet i Europa og det tiende største … More Vil du lære mer om Nord-Nederlands utfasing av naturgass? Delta på arbeidskonferanse i Leeuwarden

EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

I Kommisjonens forslag til endring av gassmarkedsdirektivet (2009/73) tidligere denne måneden utvides direktivet til å omfatte gassrørledninger fra og til tredjeland. Det vil  gjelde både eksisterende og fremtidige rørledninger også fra Norge. Forslaget åpner imidlertid for at medlemslandene kan gi unntak for allerede eksisterende rørledninger. Les mer her. Dersom rørledningene blir omfattet av direktivet må de … More EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

Fredag 5. mai vedtok EØS-komiteen å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen. Beslutningen er fattet med forbehold om Stortingets samtykke, som i andre EØS-saker. Energimarkedspakken fra 2009 består av fem rettsakter og samkjører med dette felles regler for det indre kraft- og naturgassmarkedet i EU. Pakken innebærer blant annet krav til eiermessig skille mellom infrastruktur og … More EUs tredje energimarkedspakke innlemmes i EØS-avtalen

Ny gassrørledning integrerer Baltikum i det europeiske energimarkedet

15. oktober signerte Polen og Litauen en finansieringsavtale for bygging av den planlagte GIPL-gassrørledningen mellom de to landene. Ledningen er 534 kilometer lang, og blir den første som kobler de baltiske statene til det europeiske gassnettet. Dette markerer slutten på Baltikums isolerte energisituasjon, uttalte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker. Gjennom Connecting Europe Facility (CEF) har Europakommisjonen forpliktet … More Ny gassrørledning integrerer Baltikum i det europeiske energimarkedet

Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte Brussel 16. juni, i forbindelse med åpningen av EU Sustainable Energy Week 2015 (EUSEW), som gikk av stabelen 16.-18. juni. Sammen med Europakommisjonens kommissær med ansvar for energipolitikk, Miguel Arias Cañete, og sjefsøkonomen Fatih Birol fra International Energy Agency (IEA) holdt Lien innlegg under EUSEWs åpningsseminar. Birol la også … More Tord Lien innledet under åpningen av EUSEW 2015