Interreg bidrar til regional utvikling

  I 2019 vil fremtiden for videre norsk deltagelse i Interreg-samarbeidet avgjøres. I den anledning samlet Kommunal- og Moderniseringsdepartementet et hundretalls deltagere fra inn- og utland for å diskutere Interreg programmene. Budskapet fra konferansen er klart, Interreg fungerer etter hensikten og har bidratt til regional utvikling og grenseoverskridende samarbeid. Den norske deltagelsen i Interreg har nylig … More Interreg bidrar til regional utvikling

4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

30. juni åpner fjerde utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet er et regionalt samarbeidsprogram mellom landene rundt Nordsjøen, og er åpent for til sammen 42 regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Tyskland, Nederland og Belgia. Samtlige norske fylker har tilgang til programmet, og det er satt av til sammen 6,3 millioner euro til norsk deltakelse i fjerde … More 4. utlysningsrunde under Interreg Nordsjøprogrammet åpner 30. juni

Lanseringskonferanse Interreg – Nordsjø- og Østersjøprogrammene

De nye Interreg V-programmene for Østersjøen og Nordsjøen ble offisielt lansert i Norge 20. januar. På konferansen, som fant sted på Lillehammer i regi av samarbeidsorganisasjonen Østlandssamarbeidet, deltok nærmere 90 personer, med representanter for sekretariatene for de to programmene foruten de norske medlemmene i styringskomiteene for disse. Det nye Østersjøprogrammet og dets tematiske prioriteringer ble … More Lanseringskonferanse Interreg – Nordsjø- og Østersjøprogrammene

Sett av 16.-18. juni til Nordsjøkonferansen

Fra 16. til 18. juni arrangeres Nordsjøkonferansen 2015 i den nederlandske byen Assen, i forbindelse med oppstart av ny programperiode 2014-2020.  Interreg Nordsjøprogrammet står som arrangør for konferansen som skal legge til rette for nye ideer og prosjektforslag, samt være en møteplass for politikere og prosjektutviklere. Du finner mer informasjon om konferansen og påmeldingsskjema på … More Sett av 16.-18. juni til Nordsjøkonferansen

Lanseringskonferanse for Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammene

I dialog med kommunal- og moderniseringsdepartementet og nasjonale kontaktpunkt inviterer Østlandssamarbeidet til lanseringskonferanse for Interreg Østersjøprogrammet og Interreg Nordsjøprogrammet. Arrangementet finner sted på Thon Hotel Area i Lillestrøm tirsdag 20. januar 2015. Konferansens formål er å øke kunnskapen om de nye Interreg B-programmene og stimulere til økt interesse for norsk deltakelse i disse. Arrangementet retter … More Lanseringskonferanse for Interreg Østersjø- og Nordsjøprogrammene