To nye klyngetildelinger til regionen

            Norwegian Energy Solutions og Norwegian Offshore Wind fra Stavangerregionen går inn som en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. De to nye klyngene vil inngå i det såkalte ARENA-programmet som finansieres av KMD og nærings- og fiskeridepartementet. Fra før har Rogaland tre andre klynger som inngår i programmet. Henholdsvis Norwegian … More To nye klyngetildelinger til regionen

DG Energi på delegasjonsbesøk i Stavangerregionen

7.-9. juni deltok 10 junioreksperter fra Europakommisjonens DG Energi og kabinettet til visepresident med ansvar for Energiunionen, Maroš Šefčovič, på studiebesøk i Stavangerregionen. Stavangerregionens Europakontor hadde satt opp et ambisiøst program for den besøkende delegasjonen, i tett samarbeid med kontorets partnere. Sentrale tema var smarte byer og samfunn, fornybar energi, energieffektivisering, samt gassens rolle i Europas … More DG Energi på delegasjonsbesøk i Stavangerregionen

Forslag om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis forkastet

16. mars vedtok Europaparlamentet (EP) sin rapport om en integrert europeisk Arktispolitikk. Rapporten er utarbeidet av parlamentets utenriks- og miljøkomiteer, og er en såkalt ikke-bindende uttalelse, men som likevel sender et tydelig signal. Fra norsk side har det vært knyttet særlig spenning til endringsforslagene i rapporten knyttet til utvinning av olje og gass samt fiskerettigheter … More Forslag om totalforbud mot olje- og gassutvinning i Arktis forkastet

EUs ambisiøse energiunion

Nylig presenterte EU sin plan for en energiunion. Planen er ikke særlig konkret enda, men meldingen gir tydelige signaler om hvilken retning EU ønsker at energipolitikken skal ta, og ambisjonsnivået er høyt. Energi den femte frihet 25. februar presenterte Šefčovič, visepresident for energiunionen, og Cañete, kommissær for klima og energi, meldingen om EUs energiunion. Energiunionen … More EUs ambisiøse energiunion

Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda

16. desember møttes EUs råd for allmenne saker i Brussel, hvor blant annet fellesmarkedet og Unionens forhold til EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, i tillegg til Sveits, San Marino og Andorra, sto på agendaen. Rådet betegnet forholdet til Norge som utmerket, samtidig som ostetollsaken ikke er glemt. Den norske regjeringen får skryt for den europapolitiske … More Ostetollsaken fremdeles på EUs agenda