GDPR innføres

EUs nye personvernforordning trådde i kraft i EU 25. mai 2018 (tidligst i Norge 1. juli) og stiller nye krav til alle som håndterer personinformasjon. General Data Protection Regulation (GDPR) setter en ny standard for personvern. Et av de viktigste kravene er såkalt dobbelt samtykke ved innhenting av persondata. Man må aktivt godkjenne lagring av data … More GDPR innføres

SrE innledet på IT-forum Vest

Heidi Jakobsen, direktør ved Stavangerregionens Europakontor innledet på den årlige IT-forum Vest konferansen i Haugesund 13. mars. Jakobsen snakket blant annet om EUs satsing på et digitalt indre marked og Triangulum-prosjektet. IT-forum Vest er en årlig konferanse i Haugesund der IT-personale i kommuner og fylkeskommuner i Rogaland og Hordaland møtes for å diskutere felles utfordringer … More SrE innledet på IT-forum Vest

Meld deg på eHealth Week 2017

10.-12. mai går eHealth Week 2017 av stabelen på Malta, i regi av Europakommisjonen, WHO, det maltesiske EU-formannskapet og HIMSS Europe. Arrangementet er en årlig begivenhet som legges til det landet som har EU-formannskapet det aktuelle halvåret, og tiltrekker seg over 2000 delegater fra offentlig og privat helsesektor, klinikker, sykehus og IKT-bransjen. Hovedtema under årets … More Meld deg på eHealth Week 2017

Europakommisjonen la frem pakke om e-personvern og dataøkonomi

10. januar ble den foreløpig siste pakken med initiativ knyttet til EUs digitale indre marked lagt frem av Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip og justiskommissær Vera Jourova. Pakken oppdaterer EUs regelverk for personvern, blant annet med en ny forordning for kommunikasjonsvern, og inneholder også tiltak for å stimulere EUs dataøkonomi. Forordning erstatter personverndirektivet Lovpakken om personvern inneholder en … More Europakommisjonen la frem pakke om e-personvern og dataøkonomi

Europakommisjonen la frem strategi for EUs digitale indre marked

6. mai presenterte visepresident Ansip og kommissær Oettinger Europakommisjonens strategi for å realisere et digitalt indre marked i EU.  Et slikt marked vil ifølge strategidokumentene kunne tilføye 415 milliarder euro ekstra årlig i økonomisk vekst. Oettinger uttalte at strategien vil gjøre europeisk næringsliv mer konkurransedyktige på den globale arenaen. Det har vært stor spenning knyttet til … More Europakommisjonen la frem strategi for EUs digitale indre marked