Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Stavangerregionen Havn og Risavika Terminal AS deltar i en Horisont 2020-søknad om fremtidens havner sammen med 18 partnere fra 8 europeiske land. Prosjektets tittel er “Enhancing Port Efficiency through Digital Standardization” (EPEDS), og handler om digital standardisering, interoperabilitet og felles løsninger som skal knytte havnene i Nord-Europa og Middelhavet tettere sammen. Fra norsk side deltar … More Risavika og Stavangerregionen Havn med i H2020-søknad

Risavika Havn deltok på konferanse i Oostende

10. oktober ble det arrangert en konferanse i Oostende om rollen regionale havner kan spille for å fremme bærekraftige fraktmønstre. Konferansen ble arrangert i forbindelse med LO-PINOD-prosjektet, som arbeider for å fremme samarbeid og læring mellom regionale havner og styrke deres potensial, funksjoner og kapasitet. LO-PINOD er finansiert under Nordsjøprogrammet og har 15 partnere fra 7 … More Risavika Havn deltok på konferanse i Oostende

Konferanse om bruk av LNG i sjøtransport

6. november inviterer den norske EU-delegasjonen i Brussel, Norges ambassade til Belgia og Det Norske Veritas til konferanse om mulighetene for å benytte flytende naturgass (LNG) i europeisk skipstransport. EU arbeider for å få godstransporten over fra vei til bane og sjø og for en grønnere maritim sektor generelt. EU har blant annet som mål … More Konferanse om bruk av LNG i sjøtransport

Sjørute mellom Stavangerregionen og Zeebrugge?

Risavika havn og havnemyndighetene i Zeebrugge i Belgia har blitt enige om å utrede muligheten for en fremtidig sjørute mellom regionene. Dette ble resultatet av et møte mellom partene som fant sted i Zeebrugge før påske. Risavika havn vil nå bruke tid og ressurser for å kartlegge markedsgrunnlaget for en slik satsning. Skulle rutesamarbeid bli … More Sjørute mellom Stavangerregionen og Zeebrugge?