Norge og EU 2021 – Regjeringens arbeidsprogram

Tett samarbeid med EU, og aktiv deltakelse i de politiske prosessene, er viktige nasjonale interesser for Norge. Den 9. mars 2021 publiserte regjeringen sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU for 2021. Arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU for 2021Arbeidsprogrammet for Norges samarbeid med EU for 2021 er omfattende, og tar for seg flere temaer over flere … More Norge og EU 2021 – Regjeringens arbeidsprogram

Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

18. februar lanserte Europakommisjonen sin nye handelsstrategi. Strategien vil bruke handel som et redskap for å styrke digitaliseringen og det grønne skiftet. Nødvendig med ny handelsstrategi Kommisjonen mener at de utfordringene EU nå står overfor, krever en ny strategi for EUs handelspolitikk. Derfor er det nødvendig med en åpen, regelbasert handel for å bidra til … More Kommisjonen setter kursen for en åpen og bærekraftig handelspolitikk

RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program

Under ledelse av IRIS har Gjesdal kommune, sammen med blant annet kommunene Klepp, Stavanger, Time, Sandnes og Kvam, Rogaland fylkeskommune, Hordaland Fylkeskommune og USHT, nylig levert søknad til det regionale forskningsfondet (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-programmer kan integreres bedre i deres overordnede struktur. Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet. Kort … More RFF-søknad – kommunal innovasjon og EU-program

Ökat sammarbete mellan de norska regionkontoren i Bryssel

De sex norska regionkontoren  i Bryssel  har nu beslutat om ökat sammarbete. Sex norska regionkontor finns representerade i Bryssel; Trøndelags Europakontor, Nord Norges Europakontor, Osloregionens Europakontor, Sørlandets Europakontor, Vest Norges Europakontor och Stavangerregionens Europakontor. Hur kontoren arbetar och vilka målsattningar kontoren har skiljer sig åt. Mycket av kärnverksamheten är dock densamma. På initiativ av Trøndelagskontoret … More Ökat sammarbete mellan de norska regionkontoren i Bryssel