HUM-fakultetet ved UiS besøkte Brussel

22.-23. mars var ledelsen ved humanistisk fakultet ved Universitetet i Stavanger på studiebesøk i Brussel. Formålet med besøket var å lære mer om hvordan man best kan posisjonere seg med tanke på europeisk samarbeid, særlig innen forskning og innovasjon og programmene Erasmus+ og Horisont 2020. Stavangerregionens Europakontor bidro med utforming av program for studiebesøket. Første programdag … More HUM-fakultetet ved UiS besøkte Brussel

EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøkte Brussel

17.-18. januar besøkte Norges nye EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen Brussel. Besøket var statsrådens første utenlandsreise som statsråd, og på agendaen sto blant annet Brexit og EØS-midlene. Det ble også tid til å møte de norske aktørene i Brussel. Under oppholdet fikk Bakke-Jensen en orientering om blant annet energi, klima og digitalt indre marked av EU-delegasjonens … More EØS- og EU-minister Bakke-Jensen besøkte Brussel

Europaministeren skryter av Stavangerregionens Europakontor

Europaminister Aspaker løftet frem Stavangerregionens Europakontor som et særlig godt eksempel på hvordan regionkontorene kan mobilisere til deltakelse i EUs politikk og programmer, da hun åpnet de norske regionkontorenes medlemsseminar i forbindelse med Open Days 2016 som nå er omdøpt til European Week of Regions and Cities 2016. Seminaret fant sted på Norway House den … More Europaministeren skryter av Stavangerregionens Europakontor

Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen

11.-12. november inviterer SIU, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune, til internasjonaliseringskonferanse i Oslo. Arrangementet vil blant annet ta for seg hvilken kompetanse et stadig mer internasjonalt arbeidsliv vil etterspørre, og hvordan internasjonaliseringen påvirker barn og unges utdannings- og yrkesvalg. I løpet av de to dagene vil det bli muligheter for utveksling av … More Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen

Stavangerregionens Europakontor inngår samarbeid med SIU

SIU og de seks norske regionkontorene i Brussel er enige om å samarbeide mer systematisk for å øke deltakelsen i EUs utdanningsprogrammer. På initiativ fra SIU (senter for internasjonalisering av utdanningen) og Vest-Norges Brusselkontor møttes SIU og de norske regionkontorene i Brussel 14. februar for å diskutere mulighetene for tettere samarbeid. På møtet deltok også utdaninngsråd … More Stavangerregionens Europakontor inngår samarbeid med SIU