Tyskland åpner for utvinning av skifergass

Tyske myndigheter har lagt frem et lovforslag som åpner for produksjon av skifergass i landet. Forslaget innebærer at selskaper kan utvinne skifergass i Tyskland dersom de oppfyller visse krav og betingelser knyttet til miljø- og drikkevannsikkerhet, og det spesifiseres at slik skifergassproduksjon kun kan foregå i avsidesliggende områder. Ifølge det tyske miljø- og økonomidepartementet stilles det krav … More Tyskland åpner for utvinning av skifergass

Polen legger til rette for økt utvinning av skifergass

European Voice rapporterer at polske myndigheter ønsker å kartlegge potensielle skifergassressurser i landet. I slutten av august signerte landets finansminister Wlodzimierz Karpinski en endring i landets skattelovgivning som vil gjøre Polen mer attraktiv for investorer som ønsker å utvinne skifergass i landet. Samtidig annonserte han at myndighetene vil investere fem milliarder zloty, rundt ti milliarder norske … More Polen legger til rette for økt utvinning av skifergass

EU splittet over forslag til nye klimamål 2030

Som forventet ble der ingen enighet om klimamålene på EUs toppmøte 20-21 mars. Det går et markant øst-vest skille mellom de landene som støtter 40 % målet og de som ikke gjør det. I forkant av toppmøtet hadde 13 av medlemslandene, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia inkludert, signert en deklarasjon med støtte til 40 % -målet. … More EU splittet over forslag til nye klimamål 2030

EUs ledere diskuterte energi og skatt

Skifergass og skatteunndragelser var blant temaene for EUs toppmøte 22. mai. I tillegg til energipolitiske tema som gjennomføringen av EUs indre energimarked, investeringer i moderne infrastruktur og energipriser, diskuterte EUs ledere også skifergass. Energispørsmål var satt på dagsordenen ut fra den betydning energi har for Europas industri og økonomi. Lave energipriser i USA på grunn … More EUs ledere diskuterte energi og skatt