IRIS presenterte Horisont Vest under Open Days

Innovative støtteordninger for små og mellomstore bedrifter var tema da Open Days-seminaret «Innovative Solutions to SME Support» gikk av stabelen i Brussel 13. oktober.  Arrangementet fant sted på Niedersachsens EU-delegasjon og hadde omkring 100 deltakere. Stavangerregionens Europakontor var arrangør sammen med ni regioner fra Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Tsjekkia. Blant innlederne var forsker … More IRIS presenterte Horisont Vest under Open Days

EU lanserer handlingsplan for felles kapitalmarked

Jonathan Hill, EUs kommissær for økonomisk stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen, presenterte 30. september Europakommisjonens handlingsplan for et felles kapitalmarked. Hovedtanken bak den foreslåtte Capital Markets Union (CMU) er å skape et helhetlig marked for kapital og finansielle tjenester i EU, noe Juncker-kommisjonen anser som et viktig steg i satsningen på økt sysselsetting, vekst og … More EU lanserer handlingsplan for felles kapitalmarked

Stavangerregionen deltar i Open Days 2015

Stavangerregionens Europakontor planlegger deltakelse i Open Days 2015, som går av stabelen 12.-15. oktober i Brussel. Kontoret vil for første gang være medarrangør av to Open Days-seminarer, i tillegg til medlemseminar i samarbeid med de andre norske regionskontorene. SMB-støtte, økonomisk vekst og livskvalitet gjennom regionalt samarbeid Sammen med tyske, nederlandske, danske og norske kolleger er … More Stavangerregionen deltar i Open Days 2015

Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?

I juli annonserte Europakommisjonen nye mål i avfallspolitikken. Målene ble annonsert som del av politikkpakke for bredere satsing mot en «sirkulær økonomi». Pakken inneholder en rekke forslag til nye bindende avfallsmål. Eksempelvis skal hele 70% av alt kommunalt avfall materialgjenvinnes innen 2030. I tillegg til lovforslagene på avfall består pakken av fire meldinger som svarer … More Er du oppdatert på EUs avfallspolitikk?