Styret i Norwergian Energy Solutions på studiebesøk i Brussel

3. og 4. juni arrangerte Stavangerregionens Europakontor studietur for styret i energiklyngen Norwegian Energy Solutions. Styret fikk en innføring i EUs politiske agenda og lærte om mulighetene for EU-finansiering av prosjekter.  SrE hadde laget program som ga innføring i EUs arbeid mot en karbonnøytral økonomi innen 2050. Lisa Maria Løvold, energiråd ved Norges delegasjon til … More Styret i Norwergian Energy Solutions på studiebesøk i Brussel

Faglig påfyll i Brussel for styret og arbeidsgruppen i SrE

  3.-4. april var styret og arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor på studiebesøk i Brussel. I tillegg til smartseminar og mottakelse 3. april, ble det avviklet styremøte 4. april etterfulgt av en rekke EU-aktuelle presentasjoner. Studieprogrammet var utformet av Stavangerregionens Europakontor og inkluderte innlegg fra Europakommisjonen, Norges delegasjon til EU, fra NHO og en NGOen Lie … More Faglig påfyll i Brussel for styret og arbeidsgruppen i SrE

Studiebesøk til Sørlandet – tema helse

Den 30.-31. januar arrangerte Stavangerregionens Europakontor studiebesøk til Sørlandet for helseaktører i Stavangerregionen. Målet med studibesøket som inkluderte representanter fra UiS og HVL, var å få innblikk i hvordan Agder-fylkene har organisert sitt helseøkosystem, samt å diskutere den kommende reference site-utlysningen. Stavangerregionen fikk i 2016 status som såkalt “Reference Site” gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn … More Studiebesøk til Sørlandet – tema helse

Renovasjon i fokus under studiebesøk i Belgia

23.-26. september var IVAR IKS, Ryfylke miljøverk IKS og kommunene Stavanger, Sandnes og Sola på studiebesøk i Brussel. Formålet var å få innblikk i lokal material- og avfallshåndtering, Norges forhold til EU, samt dagsaktuelle saker, med spesielt fokus på relevant avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Torsdag 24. september gikk turen til OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) der … More Renovasjon i fokus under studiebesøk i Belgia

Hvor går neste studietur ?

Studieturer er viktige, både for næringliv og det offentlige. Gjennom slike reiser får man inspirasjon og lærer hvordan andre løser utfordringene som er ganske like overalt. Samfunnet endrer seg raskt og suksessmodeller blir raskt gårsdagens modell. På 80-tallet reiste horder av næringslivsfolk til Japan for å lære den japanske modellen som da så ut til … More Hvor går neste studietur ?