Planarsesjon og toppmøte: Vaksine, USA-relasjonen og reaksjoner mot Russland

Covid-19 vaksinen har vært et særlig sentralt tema i EU i januar 2021. Europas vaksine situasjon ble diskutert på årets første plenarsesjon i Europaparlamentet som fant sted 18.-21. januar, og på EU-toppmøte i Det europeiske råd 21. januar 2021. Andre sentrale tema var forholdet til USA, arbeidstakeres rett til å være offline, og reaksjoner mot … More Planarsesjon og toppmøte: Vaksine, USA-relasjonen og reaksjoner mot Russland

EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

  EUs stats og regjeringssjefer avviklet toppmøte i Sofia, Bulgaria 16. mai, hvor fremtiden for EU-medlemskap blant land i Vest-Balkan ble diskutert. I tillegg ble Europas forhold til USA tatt opp. På toppmøtet ble man enig om den såkalte Sofia-erklæringen som stadfester at EU vil fortsette i arbeidet med å styrke Vest-Balkan økonomisk og politisk og på … More EU toppmøte i Sofia – Vest-Balkan i fokus

Ny forhandlingsrunde om TTIP gjennomført

Den 13. forhandlingsrunden mellom USA og EU om the Transatlantic Trade and Investment Partnership, bedre kjent som TTIP,  ble gjennomført i New York 25-29 april. Dersom avtalen blir vedtatt, vil den dekke økonomiene som står for nesten halvparten av verdens bruttonasjonalprodukt. Flere aktører har imidlertid rettet kritikk mot avtalens innhold og måten forhandlingene blir ført … More Ny forhandlingsrunde om TTIP gjennomført

Transatlantisk handelsavtale kan påvirke næringslivet i Stavangerregionen

En handels- og investeringsavtale mellom USA og EU vil sannsynligvis påvirke næringslivet i Stavangerregionen også gjennom EØS-avtalen.  EU og USA innledet nylig forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsavtale som går under navnet Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller TTIP.  Til tross for spionskandalen som ble avdekket nylig, møttes EU og USA til første forhandlingsrunde … More Transatlantisk handelsavtale kan påvirke næringslivet i Stavangerregionen