Horisont 2020 formelt lansert

Etter flere år med forhandlinger mellom Rådet, EU-Kommisjonen og EU-Parlamentet, er EUs nye forskningsprogram endelig vedtatt, og arbeidsprogrammene for 2014 og 2015 klare. 11. desember ble de første utlysningene for 2014 offentliggjort på EU-kommisjonens hjemmesider. Mulighetene er mange i det nye programmet som har et større fokus på samfunnsutfordringer enn tidligere, og som i enda … More Horisont 2020 formelt lansert

Solberg møtte Kommisjonen og Rådet

3. desember møtte statsministeren presidenten i EU-kommisjonen, José Manuel Barroso, og presidenten i Rådet Herman Van Rompuy, under sitt første offisielle besøk til Brussel. Den norske regjeringen ønsker en aktiv og engasjert europapolitikk og ytterligere styrking av samarbeidet mellom EU og Norge. Møtet med EU-toppene var et steg i den retningen og både Van Rompuy … More Solberg møtte Kommisjonen og Rådet

Ny utlysning i AAL-programmet

Tema for neste års utlysning er bærekraftige IKT-baserte løsninger for å møte behovene til en aldrende befolkning. AAL er et europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som har som mål å støtte nyskapende IKT-baserte løsninger som hjelper eldre til å leve et aktivt og selvstendig liv, og dermed bidrar til å bedre eldres livskvalitet. Fra 2014 planlegges … More Ny utlysning i AAL-programmet

Prosjektmuligheter innen IKT/helse i Horisont 2020

10. desember arrangerte ERRIN-nettverket et ekspertmøte med fokus på finansieringsmulighetene for områdene helse og IKT i de nye programmene. Helseprogrammet i Horisont 2020 ble gitt særlig oppmerksomhet. Dagen var delt i to, med fellesseminar før og parallelle prosjektverksted etter lunsj. Mest oppmerksomhet ble rettet mot helseprogrammet under Horisont 2020: «Health, demographic change and wellbeing». I … More Prosjektmuligheter innen IKT/helse i Horisont 2020