Lynkurs i EU/EØS- for nye folkevalgte

2.-3. juni og 8.-9. september inviterer Stavangerregionens Europakontor (SrE) sammen med KS og de øvrige norske regionskontorene til lynkurs i EU/EØS i Brussel. Opplegget er hovedsakelig et tilbud til nye folkevalgte, men er åpent også for øvrige medlemmer av SrE. Programmet går over to dager (en overnatting) og gir innføring i hvordan norske aktører berøres … More Lynkurs i EU/EØS- for nye folkevalgte

Europakommisjonen lanserer gasspakke

16. februar presenterte Europakommisjonens visepresident Maroš Šefčovič og klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete, den såkalte “vinterpakken” for energi. Gjennom regionalt samarbeid, solidaritet og økt kontroll på EU-nivå, er vinterpakkens formål å gjøre medlemslandene bedre rustet mot brudd i gassforsyningen. Vinterpakken består av to strategier og to lovforslag: Strategi for varme og kjøling: Over halvparten av EUs … More Europakommisjonen lanserer gasspakke

Årsmøte for EUs smartbypartnerskap i Eindhoven

24. mai avholdes årsmøtet til EUs innovasjonspartnerskap for smarte byer og samfunn (EIP SCC) i Eindhoven, i regi av Europakommisjonen. Arrangementet gir et innblikk i den siste utviklingen, politisk så vel som markedsmessig, innen smartbyområdet, og er en solid nettverksplattform for smartbyaktører. EUs transportkommissær Violeta Bulc og den nederlandske samferdselsministeren Melanie Schultz van Haegen er blant … More Årsmøte for EUs smartbypartnerskap i Eindhoven

Seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020

Sammen med NHO og Innovasjon Norge  inviterer Forskningsrådet til seminar i Stavanger 16. mars, om mulighetene Horisont 2020 representerer for næringslivet. Arrangementet er beregnet på bedrifter som er engasjert innenfor energi, klima, miljøteknologi, helse og IKT. EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er verdens største av sitt slag, med et budsjett på 75 milliarder euro fordelt … More Seminar om næringslivets muligheter i Horisont 2020

Norge og ni EU-land har nådd sine fornybarmål

I februar presenterte EUs statistikkbyrå, Eurostat, oppdaterte tall for andelen fornybar energi i EU-landene, samt Island og Norge. Siden 2004 har fornybarandelen fordoblet seg, og utgjorde 16% av EUs totale energiforbruk i 2014. EU er dermed på god vei til å nå målet om 20% fornybar energi innen 2020. 20%-målet skal nås gjennom individuelle mål … More Norge og ni EU-land har nådd sine fornybarmål

Prosjektverksted helse – 21.-22. juni

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN arrangerer prosjektverksted i Brussel 21.-22. juni. Tema er helseutlysninger under Horisont 2020 for perioden 2016-2017. Prosjektverkstedet er en god anledning til å møte andre aktører som arbeider med helseprosjekter, presentere egne prosjektideer og møte potensielle partnere. I tillegg til en hoveddel består prosjektverkstedet av parallellsesjoner over de to dagene, delt inn i fire tematiske … More Prosjektverksted helse – 21.-22. juni