Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

Februar har vært en måned med betydelig fremgang i EUs arbeid med å skape et digitalt indre marked. I løpet av måneden har man både blitt enige om en avtale for å fjerne roamingavgiftene i EU i sommer, og nye regler som skal fjerne geoblokking av strømmetjenester. Natt til 1. februar ble Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet … More Enighet i EU om nye geoblokkingregler og fjerning av roamingavgifter

Europakommisjonen la frem pakke om e-personvern og dataøkonomi

10. januar ble den foreløpig siste pakken med initiativ knyttet til EUs digitale indre marked lagt frem av Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip og justiskommissær Vera Jourova. Pakken oppdaterer EUs regelverk for personvern, blant annet med en ny forordning for kommunikasjonsvern, og inneholder også tiltak for å stimulere EUs dataøkonomi. Forordning erstatter personverndirektivet Lovpakken om personvern inneholder en … More Europakommisjonen la frem pakke om e-personvern og dataøkonomi

Enklere e-handel i Europa

25. mai la Europakommisjonen frem en rekke lovforslag for å gjøre det lettere å kjøpe varer og tjenester elektronisk i hele EU. Pakken er en del av Europakommisjonens arbeid for å realisere et digitalt indre marked i Europa, og ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident for det digitale indre marked, Andrus Ansip, sammen med kommissærene Günther Oettinger, Elżbieta … More Enklere e-handel i Europa

EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

19. april la Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip frem EUs strategi for digitalisering av europeisk industri, sammen med kommissærene Günther Oettinger og Carlos Moedas. Strategien skal hjelpe europeisk industri, SMB-er, kunnskapsinstitusjoner og offentlige myndigheter til å utnytte potensialet som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og sikre at Europa beholder sin industrielle lederposisjon internasjonalt. Digitaliseringsstrategien inneholder en … More EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri