Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv

Europakommisjonen vil innføre et cybersikkerhetsdirektiv (NIS-2), med nye regler for cybersikkerhet i kritiske sektorer. Det er spesielt med tanke på datasikkerhetsbrudd og angrep at EU ønsker å erstatte nåværende direktiv (NIS). Forslag til nytt direktiv er EØS-relevant. Foreslår nytt cybersikkerhetsdirektivDen siste tiden har det vært flere dataangrep i EU, blant annet mot Det europeiske legemiddelbyrået, … More Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv

Ny EU-cybersikkerhetsstrategi

Cybersikkerhet er en av Kommisjonens viktigste prioriteringer og en hjørnestein i det digitale og sammenkoblede Europa. EUs nye cybersikkerhetsstrategi, samt regler, skal gjøre fysiske og digitale kritiske enheter mer motstandsdyktige. Slike tiltak er nødvendig for å sikre EUs økonomi og samfunn. Cybersikkerhetsstrategi Cybersikkerhet er en av Kommisjonens viktigste prioriteringer. Under Covid-19-krisen har det vært en … More Ny EU-cybersikkerhetsstrategi

EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

  Europaparlamentets komité for EØS- og EFTA-saker og parlamentarikere fra EØS-landene besøkte Stavanger 7.-8. mai for å møte relevante aktører i Stavangerregionen og diskutere EØS-relevante saker. Parlamentarikerkomiteen for EØS er et forum der parlamentarikere fra Europaparlamentet og EØS-landene møtes for å diskuterer saker med relevans for EØS-samarbeidet. I Stavanger diskuterte de blant annet cybersikkerhet, EUs … More EU/EØS-parlamentarikere på studiebesøk i Stavanger

EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

19. april la Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip frem EUs strategi for digitalisering av europeisk industri, sammen med kommissærene Günther Oettinger og Carlos Moedas. Strategien skal hjelpe europeisk industri, SMB-er, kunnskapsinstitusjoner og offentlige myndigheter til å utnytte potensialet som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og sikre at Europa beholder sin industrielle lederposisjon internasjonalt. Digitaliseringsstrategien inneholder en … More EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

Europakommisjonen la frem strategi for EUs digitale indre marked

6. mai presenterte visepresident Ansip og kommissær Oettinger Europakommisjonens strategi for å realisere et digitalt indre marked i EU.  Et slikt marked vil ifølge strategidokumentene kunne tilføye 415 milliarder euro ekstra årlig i økonomisk vekst. Oettinger uttalte at strategien vil gjøre europeisk næringsliv mer konkurransedyktige på den globale arenaen. Det har vært stor spenning knyttet til … More Europakommisjonen la frem strategi for EUs digitale indre marked

Prioriteringene under Latvias EU-formannskap

1. januar overtar Latvia formannskapet i EU, etter Italia. På et frokostmøte i regi av European Policy Centre, presenterte Latvias EU-ambassadør Ilze Juhansone prioriteringene for formannskapet. Stavangerregionens Europakontor var til stede under møtet. Det latviske formannskapet vil arbeide for et «konkurransedyktig, digitalt og engasjert Europa», og ser frem til Junckers presentasjon av EUs nye investeringspakke i … More Prioriteringene under Latvias EU-formannskap