Seminar om smartbysamarbeid, EØS-midler og H2020

Første desember var omkring 30 aktører samlet på Randaberg til seminar om EØS-midlene og Horisont 2020 og hvordan disse finansieringsmekanismene kan brukes i regionens smartbyarbeid. Randaberg kommune var vertskap for møtet som ble åpnet av ordfører Kristine Enger,  som også var initiativtaker til seminaret. Enger pekte på viktigheten av samarbeid og gjensidig læring og ønsket … More Seminar om smartbysamarbeid, EØS-midler og H2020

Norge signerer avtale om EØS-midlene med Tsjekkia

Fjerde september signerte Norge og Tsjekkia en samarbeidsavtale om fordeling av EØS-midlene frem til 2021. Til sammen skal rundt 1,7 milliarder kroner fordeles på forskning og utdanning, klima og miljø, menneskerettigheter, helse og kultur. I avtalen er forskning og utdanning samt klima og miljø prioritert, begge satsingsområdene får 280 millioner kroner hver. Karbonfangst- og lagring, … More Norge signerer avtale om EØS-midlene med Tsjekkia

EØS-midlene – Årsrapporten 2016-17

EØS-midlene har bidratt til at fagetater, bedrifter, forskere, kommuner, regioner og organisasjoner har vært partnere i prosjekter i 16 europeiske land gjennom året som har gått. Totalt for perioden 2009-2014, har det totale budsjettet for EØS-midlene vært på 1,8 milliarder euro, som har bidratt i et bredt spekter av sektorer. Nesten 450 forskningsartikler, 6000 arbeidsplasser … More EØS-midlene – Årsrapporten 2016-17

Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal

I løpet av mai har Norge signert samarbeidsavtaler om EØS-midlene med henholdsvis Estland og Portugal. Avtalene er på omtrent 900 millioner kroner med Portugal og omkring 630 millioner kroner med Estland. Gjennom samarbeidet med Portugal skal 550 millioner kroner gå til styrking av samarbeid om næringslivsutvikling, forskning og innovasjon samt klimasamarbeid, hvor det er satt … More Norge signerer avtaler om EØS-midlene med Estland og Portugal

Ny avtaleperiode for EØS-midlene

3. mai ble avtalene om den neste perioden for EØS-midlene signert i Brussel. Avtalene ble signert av Norges ambassadør til EU, Oda Sletnes, og hennes kolleger fra Island og Liechtenstein, i tillegg til Nederland, som innehar EU-formannskapet det inneværende halvåret. Gjennom avtalene vil Norge, Island og Liechtenstein bidra med 2,8 milliarder euro til de 15 mindre velstående … More Ny avtaleperiode for EØS-midlene