Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017

Regjeringen la nylig frem arbeidsprogrammet for samarbeidet med EU i 2017. Programmets fem prioriterte områder er økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klima- og energipolitikk, økt trygghet og sikkerhet, samt en helhetlig migrasjonspolitikk. Regjeringen vil også arbeide for fullføring av forhandlingene med mottakerland av EØS-midlene og liberalisering av handel med … More Regjeringens arbeidsprogram for EU-samarbeidet 2017

Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

31.-januar-1. februar arrangerer Norsk Kulturforum konferanse om internasjonal kulturkraft i Bergen. Arrangementet finner sted på Radisson Blue Bryggen og skal bidra med med nettverk, kompetansedeling og kunnskapsformidling om muligheten i internasjonalt kultursamarbeid. Arrangementet retter seg særlig mot kommuner. På konferansen vil det blant annet informeres om kulturmidler innen en rekke EU-programmer, som Interreg, Kreativt Europa, Erasmus+ … More Konferanse om internasjonalt kultursamarbeid

Ny avtaleperiode for EØS-midlene

3. mai ble avtalene om den neste perioden for EØS-midlene signert i Brussel. Avtalene ble signert av Norges ambassadør til EU, Oda Sletnes, og hennes kolleger fra Island og Liechtenstein, i tillegg til Nederland, som innehar EU-formannskapet det inneværende halvåret. Gjennom avtalene vil Norge, Island og Liechtenstein bidra med 2,8 milliarder euro til de 15 mindre velstående … More Ny avtaleperiode for EØS-midlene

EØS-midler til kulturutveksling og kulturarvssamarbeid

Stavangerregionens Europakontor, Kulturrådet og Riksantikvaren inviterer til informasjonsmøte om EØS-midlene og kulturutveksling mellom Norge og mottakerlandene, torsdag 17. oktober, i Stavanger. I løpet av 2013 vil det lyses ut store midler til europeiske samarbeidsprosjekter, og det er stor interesse for partnerskap med norske kulturaktører. Gjennom EØS-midlene er 188 millioner euro satt av til kultur- og … More EØS-midler til kulturutveksling og kulturarvssamarbeid

Kulturutveksling Norge-Polen – partnerskapsseminar i Warszawa 24. mai

Er du interessert i prosjektsamarbeid med polske kulturaktører? 24. mai arrangeres det partnerskapsseminar i Warszawa hvor norske aktører kan delta. 24. mai arrangerer det polske kulturdepartementet og Kulturrådet et partnerskapsseminar i Warszawa for EØS-midlenes polske kulturutvekslingsprogram. Selve seminaret er gratis, men deltakerne må selv dekke reise og opphold. Antall plasser er begrenset. De som melder … More Kulturutveksling Norge-Polen – partnerskapsseminar i Warszawa 24. mai

Cafe seminarium om EØS-midlene i Bryssel

EØS-midlena är ekonomiskt stöd från Norge, Lichtenstein och Island till 15 länder i central och sydeuropa. EØS-midlena har som mål att utjämna de ekonomiska och social skillnaderna i Europa. Stöd ges till program inom flera olika områden inklusive forskning, det civila sammhället och miljö. EØS-midlena syftar även till att stärka kontakten och samarbetet mellan mottagar … More Cafe seminarium om EØS-midlene i Bryssel