WIFI4EU – fjerde og siste runde utsatt til høsten

Den fjerde og siste runden med WIFI4EU åpner for innlevering til høsten og ikke 17. mars som følge av utbruddet av coronaviruset. WIFI4EU gir midler til europeiske (og norske) kommuner som ønsker å bygge ut trådløst nettverk i offentlige soner. Årets utlysning Årets pott er på 140 millioner kroner og skal fordeles på rett i … More WIFI4EU – fjerde og siste runde utsatt til høsten

Konferanse om EUs fremtid

I mai arrangeres Future of Europe konferansen som, ved hjelp av EUs borgere, skal fastsette EUs planer for å styrke og forbedre det Europeiske demokratiet i tidsperioden 2020-2022.  Konferansen skal starte i mai og deretter vare i to år frem til 2022. Den 15. januar lanserte Europaparlamentet offisielt debatten om the Future of Europe og … More Konferanse om EUs fremtid

Regjeringen lanserer arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

I regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020 understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide viktigheten av at Norge forplikter seg til felles måloppnåelse på tvers av landegrensene for å sørge for et økonomisk, trygt og fritt Europa. Mens regjeringens strategi for samarbeidet med EU for perioden 2018-2021 definerer regjeringens retningslinjer og øvrige mål for samarbeid … More Regjeringen lanserer arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2020

Workshop om smart spesialisering og FNs bærekraftsmål

Den 5-6. mars arrangerer Europakommisjonens Joint Research Centre (JRC) sammen med FN en workshop om fremgangen og utfordringene ved implementering av smart spesialisering for å nå FNs bærekraftsmål.  Målet med konferansen er å presentere eksempler på beste-praksis erfaring for bruk av smart spesialisering (S3) som en metodologi og driver for å oppnå FNs bærekraftsmål. Målene … More Workshop om smart spesialisering og FNs bærekraftsmål

Lynkurs i EU og EØS for folkevalgte og ledere i Brussel

25.- 26. mars arrangeres det lynkurs for folkevalgte og ledere i kommuner og fylkeskommuner i regi av de norske regionkontorene og KS i Brussel.  Hensikten med kurset er å gi et opplæringstilbud om hvilke muligheter og begrensninger EU og EØS-avtalen bringer. Videre vil EUs by-, region og utjevningspolitikk bli presentert samt hvordan norske kommuner og … More Lynkurs i EU og EØS for folkevalgte og ledere i Brussel