EUs budsjett etter 2020

28. juni la budsjettkommissær Günter Oettinger frem Europakommisjonens såkalte refleksjonsnotat om EUs budsjett og finanser etter 2020. Notatet er en del av den videre diskusjonen om EUs fremtid, med bakgrunn i Europakommisjonspresident Jean-Claude Junckers melding om EUs fem fremtidsscenarier som ble lagt frem i mars. EU27 er nødt til å reformere budsjettutformingen , ettersom en av … More EUs budsjett etter 2020

Stavangerregionen tildelt utmerkelse som økosystem for helseinnovasjon

Sammen med 73 europeiske regioner, ble Stavangerregionen tildelt status som økosystemer for helseinnovasjon en høytidelig markering under årsmøtet i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) i Brussel 7. desember. Som tidligere omtalt ble Stavangerregionen i 2016 tildelt status som europeisk helseøkosystem (Reference Site), og oppnådde en av fire mulige stjerner. Tildelingen i … More Stavangerregionen tildelt utmerkelse som økosystem for helseinnovasjon

Enklere e-handel i Europa

25. mai la Europakommisjonen frem en rekke lovforslag for å gjøre det lettere å kjøpe varer og tjenester elektronisk i hele EU. Pakken er en del av Europakommisjonens arbeid for å realisere et digitalt indre marked i Europa, og ble lagt frem av Europakommisjonens visepresident for det digitale indre marked, Andrus Ansip, sammen med kommissærene Günther Oettinger, Elżbieta … More Enklere e-handel i Europa

EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

19. april la Europakommisjonens visepresident Andrus Ansip frem EUs strategi for digitalisering av europeisk industri, sammen med kommissærene Günther Oettinger og Carlos Moedas. Strategien skal hjelpe europeisk industri, SMB-er, kunnskapsinstitusjoner og offentlige myndigheter til å utnytte potensialet som ligger i å ta i bruk ny teknologi, og sikre at Europa beholder sin industrielle lederposisjon internasjonalt. Digitaliseringsstrategien inneholder en … More EU lanserer strategi for digitalisering av europeisk industri

Solid deltakelse på EIP AHA-konferanse i Brussel

EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) arrangerte sin fjerde partnerkonferanse i Brussel 9.-10. desember 2015. Konferansens tema var hvordan akselerere markedsopptaket for innovative helseløsninger. Det ble også rapportert fra hva partnerskapet har oppnådd, og arbeidet fremover ble diskutert. IRIS og Stavangerregionens Europakontor deltok på konferansen. Første dag fant sted i Europaparlamentet. Deltakerne fikk innblikk … More Solid deltakelse på EIP AHA-konferanse i Brussel