Samarbeid for tettere kontakt mot Tyskland

Nordisk samarbeid mellom helseklynger skal lære bedrifter som jobber i helsesektoren å arbeide tettere mot Tyskland. Gjennom en møteserie i flere nordiske land vil eksperter på tysk helsesektor forklare hvordan selskaper kan arbeide opp mot Europas største marked. 4. mars er det møte i Stavanger. Det er helseklyngen Norwegian Smarte Care Cluster som arrangerer seminaret … More Samarbeid for tettere kontakt mot Tyskland

Dro til Syd-Danmark for å lære om smarte løsninger i helsesektoren

22.-23. mai besøkte styret og arbeidsgruppen i Stavangerregionens Europakontor Odense i Syd-Danmark. I tillegg til avvikling av styremøte, bød programmet på faglig påfyll innen helseinnovasjon og digitale løsninger. Studieporgrammet inkluderte presentasjoner av det danske helsesystemet og region Syd-Danmarks arbeid med sin status som tre-stjerner referansested innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), … More Dro til Syd-Danmark for å lære om smarte løsninger i helsesektoren

Nye utlysninger under EUs tredje helseprogram

EUs tredje helseprogram, som er Europakommisjonens hovedinstrument for å realisere EUs helsestrategi, har nylig publisert nye utlysninger. Programmet har et budsjett på 58 millioner euro i 2016, og har fire prioriterte områder: Forbedret helse gjennom sykdomsforebygging og ved å fremme tiltak for god helse Beskytte Europas borgere mot grensekryssende helsetrusler Fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer Forbedret … More Nye utlysninger under EUs tredje helseprogram

UTSATT! Seminar om digital helse 1.-2. desember

UTSATT! NY DATO 19.-20. Januar 2016 1.- 2. desember arranger Europaparlamentet, sammen med United4Health og EHTEL, seminaret: Our Daily Digital Health … Is everyone ready? Under de to dagene vil man diskutere hvordan bruken av eHelse- og mHelse-teknologi kan være med på å forandre leveringen av helsetjenester, slik at man i fremtiden imøtekommer noen av … More UTSATT! Seminar om digital helse 1.-2. desember

Klepp kommune holdt innlegg under Open Days-seminar

7. oktober gikk seminaret “Innovative Regional Solutions to Demographic Change” av stabelen i Brussel. Niedersachsens Europarepresentasjon var vertskap for arrangementet som ble arrangert i samarbeid med europakontorene til Stavangerregionen, Sørlandet, Nord-Danmark, Region Värmland, Nord-Nederland, Castilla y Leon, og Southern England. Arrangementet var bygd opp rundt et panel på seks, med påfølgende debatt med salen. Det … More Klepp kommune holdt innlegg under Open Days-seminar