Hvordan involvere små og mellomstore byer i EU-prosjekter?

Regionskontorene til Thüringen og de Nordlige byene i Nederland inviterer 12.-13. juni til seminar i Brussel som tar for seg innovasjon i små- og mellomstore byer. Seminaret vil diskutere europeiske finansieringsmuligheter innenfor tema som energi, sirkulær økonomi, smart mobilitet, digitalisering, kultur og turisme. Små- og mellomstore byer har en viktig rolle med å bidra til … More Hvordan involvere små og mellomstore byer i EU-prosjekter?

Stavanger arbeider europeisk og er best for næringslivet

Europeisk samarbeid, Triangulum og Nordic Edge vektlegges i KS’ og NHOs kåring av Stavanger som Norges beste vertskapskommune for næringlivet. Stavanger ble nylig  kåret til landets beste vertskapskommune for næringslivet av KS og NHO. Kommunen mottok prisen under Kommunalpolitisk toppmøte i Oslo, 9. april. NHO og KS ønsker å få frem at kommuners tilrettelegging for … More Stavanger arbeider europeisk og er best for næringslivet

Europakommisjonen med historisk satsing på forskning og innovasjon

I det nye langtidsbudsjettet til EU 2021-2027 foreslår Europakommisjonen å bruke 100 milliarder euro til forskning og innovasjon. Hvis vedtatt blir det den største satsingen noensinne.  Av de 100 milliardene er 97,6 øremerket Horisont Europa, EUs program for forskning og innovasjon, som dermed er verdens største fond av sitt slag med fordeling på tre pillarer: … More Europakommisjonen med historisk satsing på forskning og innovasjon

SrE til Quebec for å bygge H2020-partnerskap

Stavangerregionens Europakontor (SrE) inngikk i en ERRIN-delegasjon på tre som på invitasjon fra Quebec-regionen besøkte Montreal 12.-16. juni, i forbindelse med International Economic Forum for the Americas. Målet var å knytte kontakter for fremtidig Horisont 2020-samarbeid. Bakgrunnen for besøket er en samarbeidsavtale mellom Region Quebec og ERRIN på forskning og innovasjon. Region Navarras (Spania) Brusselrepresentant … More SrE til Quebec for å bygge H2020-partnerskap

Delta i EUs innovasjons- plattform for Smart Cities!

EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer til medlemskap. Muligheten er åpen frem til 15. juni. EUs innovasjonspartnerskap for Smart Cities inviterer byer, næringsliv og andre interesserte, til deltakelse i partnerskapet. For å delta i partnerskapet, må man levere inn et såkalt «commitment», det vil i praksis si en beskrivelse av et smart cities initiativ/ prosjekt … More Delta i EUs innovasjons- plattform for Smart Cities!

Åpen invitasjon fra Europaministeren

Vidar Helgesen, nyutnevnt Europaminister sier til Aftenbladet at han ønsker energipolitikken høyere på den politiske dagsorden i relasjonen Norge-EU og at han gjerne samarbeider med Stavangerregionen for å få dette til. For øvrig signaliserer statsråden en næringsvennlig tilnærming til EU-samarbeidet og inviterer til mer åpenhet og dialog om EU og EØS generelt. Denne åpne invitasjonen … More Åpen invitasjon fra Europaministeren