– Intensivt, lærerikt og gøy!

Stavangerregionens Europakontor i Brussel har en hospiteringsordning for kontorets medlemmer. Live Helgelstad fra Rogaland fylkeskommune benyttet seg nylig av denne muligheten. — Hva jobber du med? Jeg jobber med internasjonalisering i Rogaland fylkeskommune, mest opp i mot det som har med utdanning å gjøre, som Erasmus+, EØS midler og andre programmer hvor en kan utvikle … More – Intensivt, lærerikt og gøy!

Hospitant fra Rogaland Fylkeskommune

Live Hegelstad jobber i Rogaland Fylkeskommune regionalplanavdelingen og opplæringsavdelingen med internasjonalisering. Hun er hospitant hos oss i Brussel for å lære mer om hvordan EU arbeider og hvordan EUs utdanningspolitikk gir muligheter for ungdom i Rogaland. — Brussel er mulighetenes by. Erfaring herfra kommer godt med for alle som jobber med internasjonalisering. Jeg anbefaler hospitering … More Hospitant fra Rogaland Fylkeskommune

Hospitere i Brussel?

Stavangerregionens Europakontor tilbyr  ansatte og politikere hos våre partnere og medlemmer muligheten til å hospitere på kontoret i Brussel. Vi åpner for inntil tre hospitanter innenfor en tre-måneders periode hvert semester: i høstsemesteret i perioden mellom 15. september og 15. desember (søknadsfrist: ta kontakt, vi vurderer løpende). i vårsemesteret i perioden mellom 15. mars og … More Hospitere i Brussel?

Rådmann i Stavanger hospitant i Brussel

Inger Østensjø, rådmann i Stavanger, har nylig avsluttet et to måneder langt hospitant-opphold i Brussel. Østensjø har tatt studiepermisjon fra stillingen som rådmann, blant annet for å lære mer om EU-systemet og hvordan EUs politikk påvirker norske aktører gjennom EØS-avtalen, men også for å løfte blikket og tenke mer overordnet og strategisk om fremtidens utfordringer. … More Rådmann i Stavanger hospitant i Brussel

Hospitere i Europakommisjonen?

Ordningen med norske hospitanter i Europakommisjonen omfatter også kommuner og fylkeskommuner. Søknadsfrist for neste runde er 10. mai. Norge har årlig anledning til å sende seks hospitanter til utplassering i Europakommisjonen; tre med oppstart i mars og tre med oppstart i oktober. Det er Utenriksdepartementet (UD) som forvalter ordningen som også omfatter kommuner og fylkeskommuner. … More Hospitere i Europakommisjonen?