HVL mottar støtte til forskning på bærekraftig bruk og fjerning av vindturbiner

Høgskulen på Vestlandet er en av partnerne i et prosjekt som skal forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner. Det er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools prosjektet mottar støtte. Totalbudsjettet er på 4,7 millioner euro. Prosjektet består av 13 forskjellige partnere fra Tyskland, Belgia, Danmark, England, Nederland og Norge. Av et budsjett på 4,7 millioner euro, … More HVL mottar støtte til forskning på bærekraftig bruk og fjerning av vindturbiner

Nå kan du melde deg på Nordsjøkonferansen 2017

28.-30. juni arrangeres Nordsjøkonferansen 2017 i den tyske middelalderbyen Göttingen, i regi av Nordsjøkommisjonen, Interreg Nordsjø-programmet og Niedersachsen-regionen. Hovedtema under årets konferanse er hvordan regioner, organisasjoner og innbyggere sammen kan skap bærekraftig vekst i Nordsjøområdet. Arrangementet legger til rette for nye ideer og prosjektforslag, og er møteplass for både politikere og prosjektutviklere. 28. juni er satt av … More Nå kan du melde deg på Nordsjøkonferansen 2017

Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

16. mars inviterer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til mobiliseringskonferanse rundt Intereg B- og C-programmene Nordsjøprogrammet, Østersjøprogrammet, Nordlig Periferi og Arktis, Interreg Europa samt ESPON. Konferansen finner sted på Radisson Blu Airport på Gardermoen, og hensikten med arrangementet er å synliggjøre mulighetene for finansiering, støtte og nettverksbygging, for aktører som er interesserte i deltagelse i programmene. Man vil blant annet belyse programmenes temaer og perspektiver på Interreg etter 2020. Det vil … More Mobiliseringskonferanse om Interreg-programmene 16. mars

Solid deltakelse på Nordsjøkonferansen

15.-17. juni gikk Nordsjøkonferansen 2016 av stabelen i den danske byen Billund, i regi av Nordsjøkommisjonen, Interreg Nordsjøprogrammet og Region Syddanmark. Konferansen tiltrakk seg flere hundre deltakere, og både Stavangerregionens Europakontor og Rogaland fylkeskommune deltok på arrangementet. Konferansens første dag besto av av en plenumsdel og nettverksmiddag, mens dag to var satt av til studieturer … More Solid deltakelse på Nordsjøkonferansen

Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor

Sammen med ni europeiske partnere deltar Time kommune i en prosjektsøknad under Interreg Nordsjøprogrammet. Prosjektet har fått navnet Use-IT, og handler om å modernisere og digitalisere offentlige tjenester på en kostnadseffektiv måte, gjennom å ta i bruk nye, innovative IKT-løsninger.  Prosjektetkonsortiet ledes av Karlstad kommune. Time er blant IKT-pilotene i prosjektet, og vil utvikle og … More Time kommune i prosjektsøknad om innovasjon i offentlig sektor