EUs Energiunion – første statusrapport

18. november la Europakommisjonen frem sin første, årlige rapport for fremdriften mot en energiunion. Den konkluderer med at det tross fremdrift på flere fronter, fortsatt gjenstår mye i arbeidet mot et lav-karbon, sikkert og konkurransedyktig Europa. Planene om EUs energiunion ble offentliggjort i Februar 2015, og inngår i Junker-kommisjonens ti nøkkelprioriteringer. Målet er å effektivisere … More EUs Energiunion – første statusrapport

Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked

28. oktober presenterte Europakommisjonen sin nye strategi for videreutvikling av potensialet i det indre markedet. Denne er i samsvar med Juncker-kommisjonens 10 hovedprioriteringer, og retter blant annet mer fokus mot forbrukernes rettigheter ved handel av varer og tjenester i EU, samt bedring av mobilitetsmulighetene for bedrifter og fagfolk. Nedbryting av barrierer som forhindrer fri flyt av … More Mot et moderne og forbrukervennlig indre marked

Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 lansert

27. oktober offentliggjorde Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2016. Bedre håndtering av migrasjonsutfordringer, handlingsplan for MVA, selskapsskatt, grenseforvaltning og implementering av det digitale marked og energiunionen, er blant noen av initiativene for det kommende året. I 2014 presenterte den såkalte Juncker-kommisjonen sine 10 politiske hovedprioriteringer, som skulle legge grunnlaget for den neste femårsperioden i EU – se omtale i … More Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 lansert

En ny start for Europa?

Nylige presenterte Kommisjonen en 315 milliarder stor investeringspakke som skal få liv i EUs skadeskutte økonomi. Med dette leverer Juncker på et av sine mest sentrale valgløfter, men vil pakken virkelig levere en ny start for Europa? Bakgrunn                                   … More En ny start for Europa?

Junckers Europakommisjon godkjent

22. oktober ble Junckers Europakommisjon godkjent med god margin under avstemningen i Europaparlamentet. Både de borgerlige (EPP), sosialdemokratene (S&D) og liberaldemokratene (ALDE) stemte for godkjenning. Junckerkommisjonen har dermed de tre største partigruppene i Europaparlamentet i ryggen. Sammenlagt fikk Junckerkommisjonen 429 stemmer for og 209 imot seg. 67 europaparlamentarikere avsto fra å stemme, først og fremst … More Junckers Europakommisjon godkjent

Junckers nye Europakommisjon presentert

10. september presenterte Europakommisjonens nyvalgte president Jean-Claude Juncker sine 27 kommissærkandidater som vil utforme EUs lovforslag de kommende fem årene. Junckerkommisjonen erstatter dermed Barrosos Europakommisjon som har sittet siden 2009, noe som blant annet medfører en rekke porteføljeendringer. Noen politikkområder slås sammen, eksempelvis energi- og klimapolitikk, og med et par unntak blir kommissærene fra forrige periode … More Junckers nye Europakommisjon presentert