Klepp kommune på studiebesøk i Brussel

8.-9. februar var formannskapet og ledergruppen i Klepp kommune på studiebesøk i Brussel. Digitalisering Digitalisering var tema for det to dager lange besøket. Representantene fra Klepp hadde blant annet dialog med Tampere om innbyggerinvolvering og mobilitet, med Sør-Danmark regionen om e-helse og  demenslandsby i Svendborg, samt med Molenwaard kommune om digitalisering av kommunal tjenester (Nederland) … More Klepp kommune på studiebesøk i Brussel

Jærskulen og UiS starter opp Erasmus+-prosjekt om undervisning

Sammen med den franske kommunen Dunkerque er Universitetet i Stavanger (UiS) og Jærskulen med i et skoleutviklingsprosjekt gjennom EUs utdannings- og utvekslingsprogram Erasmus+. Tittelen på prosjektet er “Critical Literacy and Awareness in Education”, og handler om undervisning av tekst, kritisk tekstforståelse, kildekritikk, fortolkning og analyse. Prosjektet omfatter morsmålsundervisning, samfunnsfag og KRL-E på 6.-7. trinn. Professor Alexandre Dessingue … More Jærskulen og UiS starter opp Erasmus+-prosjekt om undervisning

Klepp presenterte helseprosjekt i Brussel

21.-22. juni var Europakontoret medarrangør av et helseprosjektverksted i Brussel, i regi av forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN. Hovedformålet med denne typen arrangement er å tilrettelegge for at prosjektpartnere kan finne hverandre, utveksle erfaringer og bygge konsortier sammen. Programforløpet var identisk de to dagene, og besto av en hoveddel med innledere fra blant annet Europakommisjonen, og … More Klepp presenterte helseprosjekt i Brussel

Ny RFF-søknad – kommunal innovasjon, deltakelse i EU-program

Sammen med prosjektleder IRIS og en rekke regionale aktører fra Rogaland og Hordaland har Gjesdal kommune levert inn søknad til Regionale Forskningsfond (RFF). Prosjektsøknaden handler om kommuner, fylkeskommuner, og interkommunale enheters innovasjonsarbeid, og hvordan EU-prosjekt kan integreres bedre i deres overordnede struktur.Stavangerregionens Europakontor har en rådgivende rolle i prosjektet.  Som omtalt i tidligere artikkel, leverte prosjektkonsortiet inn en liknende … More Ny RFF-søknad – kommunal innovasjon, deltakelse i EU-program

Klepp kommune holdt innlegg under Open Days-seminar

7. oktober gikk seminaret “Innovative Regional Solutions to Demographic Change” av stabelen i Brussel. Niedersachsens Europarepresentasjon var vertskap for arrangementet som ble arrangert i samarbeid med europakontorene til Stavangerregionen, Sørlandet, Nord-Danmark, Region Värmland, Nord-Nederland, Castilla y Leon, og Southern England. Arrangementet var bygd opp rundt et panel på seks, med påfølgende debatt med salen. Det … More Klepp kommune holdt innlegg under Open Days-seminar