Offisiell lansering av European Green Deal

“The European Green Deal” ble offisielt lansert i Europaparlamentet 11 desember. Avtalen slår fast at Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.  Lansering av European Green Deal Onsdag 11. desember presenterte den påtroppende Europakommisjonen en av sine seks hovedprioriteringer, the European Green Deal. Kommisjonen publiserte onsdag et veikart for the Green Deal, med … More Offisiell lansering av European Green Deal

Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

6. februar vedtok Europaparlamentet reform av EUs klimakvotesystem – som gjennom EØS-avtalen også omfatter Norge. Etter 2020 vil klimakvotene reduseres og prisen på klimagassutslipp gå opp. Reformen er et viktig steg for å nå EUs mål om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030. I perioden 2021-2030 skal kvotetaket senkes med 2,2 prosent hvert år. … More Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

Enighet om reform av klimakvoter

EU institusjonene har blitt enige om reform av EUs kvotesystem. Etter 2020 vil prisen gå opp og overflødige klimakvoter i markedet slettes. Målet er  å bidra til reduksjon i klimagassutslipp i henhold til Paris-avtalen. 9. november ble institusjonene enig om flere innstramninger i det europeiske kvotesystemet hvor Norge også deltar. Den mest omfattende endringen er … More Enighet om reform av klimakvoter

Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

Europakommisjonen ønsker å kutte klimagassutslipp fra kjøretøy frem mot 2030. Et nytt lovforslag vil belønne bilprodusenter for lavere utslipp. Innen 2030 er målet å kutte 30 prosent av utslippene fra transportsektoren, sammenliknet med 2021-nivået, med et delmål på 15 prosent kutt innen 2025. Bilprodusenter som kutter mer enn målene blir belønnet med ekstra Co2-kvoter på … More Nye EU-mål for utslippskutt i transportsektoren

Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?

Kommisjonen lanserte nylig sitt forslag til klima- og energipolitikk 2030. Får vi nå den etterspurte forutsigbarheten for investeringer og næringsliv som Stavangerregionen trenger?  Rammeverket Det var en fornøyd Barroso som nylig presenterte forslag til EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 -2030. Forslaget innebærer utslippskutt for klimagasser på 40 % (av 1990 nivå), et mål … More Gir EUs nye klima- og energipolitikk forutsigbarhet for næringslivet?

EUs klimakvotesystem under press

EUs klimakvotesystem står i fare etter manglende støtte fra både Europaparlamentet og EU-landene om å holde tilbake kvoter. Europaparlamentet stemte nylig ned Europakommisjonens forslag om å holde tilbake kvoter for å få opp karbonprisen. Kommisjonens forslag om å holde igjen 900 millioner utslippstillatelser fra 2013-2015 til 2019-2020, var et forsøk på å få opp prisen … More EUs klimakvotesystem under press