European Sea Ports Organisation avholder årskonferanse i Dublin

2.-3. juni avholder European Sea Ports Organisation (ESPO), som representerer Europas havner, sin årskonferanse i Dublin. Arrangementets hovedtema er hvordan forbedre effektiviteten innen maritim transport og i havnene. Man vil diskutere hva som står i veien for å skape et indre marked for havnetransport, hvordan EUs digitale agenda og big data påvirker havnene, og hvordan Europas … More European Sea Ports Organisation avholder årskonferanse i Dublin

Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Stavangerregionens Europakontor har utarbeidet en oversikt over flere arrangement som finner sted i første halvår 2016. De tematiske områdene inkluderer blant annet energi, helse, Smart Cities og maritimt. For flere av arrangementene kan man melde seg på allerede, mens registreringvinduet for andre åpner i løpet av våren. Mer informasjon vil bli publisert fortløpende i kalenderen og som artikler på … More Kommende arrangement – energi, helse, smartby m.m.

Sett av 18.-19. mai til European Maritime Day 2016

18.-19. mai arrangeres European Maritime Day 2016 i Turku (Finland), i regi av Europakommisjonen og Turku by. Arrangementet er en årlig begivenhet hvor europeiske maritime aktører møtes for å bygge nettverk, diskutere og bygge felles allianser rundt aktuelle tema. Årets konferanse handler om bærekraftig blå vekst, havforvaltning, ren energi samt utvikling av yrkesferdigheter, med utganspunkt i … More Sett av 18.-19. mai til European Maritime Day 2016

Europakommisjonen ønsker tettere samarbeid med CPMR

Bedre koordinering og tettere samarbeid sto på agendaen da presidenten av Conference of Periphere and Maritime Regions (CPMR), Vasco Alves Cordeiro, møtte kommissærer fra Europakommisjonen i Brussel 3.-4. februar. Europakommisjonen ønsker å intensivere samarbeidet med CPMR, hvor også Rogaland fylkeskommune er medlem, innen områder som er viktige for både organisasjonen og EU. Man ønsker at CPMR … More Europakommisjonen ønsker tettere samarbeid med CPMR

EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren

26. november vedtok EU en ny lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren. Loven stipulerer krav om måling, rapportering og kontrollering av karbonutslipp fra skip med et rominnhold på 5000 bruttotonn eller mer, og vil tre i kraft ifra 1. januar 2018. Hellas, Malta, Kypros og Polen skal ha stemt imot lovforslaget, men hadde ikke … More EU-lov om måling av karbonutslipp i skipssektoren

Årsmøte i CPMR

Nettverket for perifere, maritime regioner (CPMR) avholdt sin 42. generalforsamling i Umeå, i Region Västerbotten i Sverige, 25.-26.september 2014. På konferansen ble det gjort opp status for organisasjonens påvirkningsarbeid for perioden 2014-2020. Samtidig startet CPMR arbeidet med å definere organisasjonens mål for perioden 2020-27, oppsummert i konferansens slutterklæring som er oversendt Europaparlamentet, Rådet og Europakommisjonen. … More Årsmøte i CPMR