Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

Under sin siste “State of the Union” tale pekte Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker på strategisk viktige saker som skal sluttføres innen utløpet av mandatperioden hans neste år. Kommisjonen har nå presentert en liste med 15 prioriteringer. Vekst og sysselsetting var hovedmålet i Junckers politiske manifest bestående av 10 punkter, som han lanserte i begynnelsen av presidentperioden i … More Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

Stavanger kommune holdt innlegg i 10-årsmarkering for Covenant of Mayors

Stavanger kommune holdt innlegg i sesjon om smarte byer under 10-årsmarkeringen for Covenant of Mayors som gikk av stabelen i Brussel 22. februar.  CoM er verdens største allianse for klimatiltak i byer og lokalsamfunn, og EU stilte med hele tre kommissærer på markeringen;  Maroš Šefčovič (visepresident i Europakommisjonen og ansvarlig for energiunionen), Miguel Arias Cañete … More Stavanger kommune holdt innlegg i 10-årsmarkering for Covenant of Mayors

Europeisk innovasjonshovedstad 2018 – åpent for søknader

Europakommisjonen har utlyst konkurransen om å bli europeisk innovasjonshovedstad 2018. Søknadsfristen er 21. juni og premien er 1 million euro I fjor vant Paris den gjeve prisen på 1 million euro, Tel Aviv og Tallinn ble nummer to og tre, og fikk 100 000 euro hver. Stavanger var også blant fjorårets søkere. Stavanger vant ikke, men … More Europeisk innovasjonshovedstad 2018 – åpent for søknader

Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

6. februar vedtok Europaparlamentet reform av EUs klimakvotesystem – som gjennom EØS-avtalen også omfatter Norge. Etter 2020 vil klimakvotene reduseres og prisen på klimagassutslipp gå opp. Reformen er et viktig steg for å nå EUs mål om 40 prosent reduksjon av klimagasser innen 2030. I perioden 2021-2030 skal kvotetaket senkes med 2,2 prosent hvert år. … More Europaparlamentet vedtar kimakvotereform

Amsterdam er Europas innovasjonshovedstad 2016

Under en høytidelig seremoni 8. april kunngjorde EUs kommissær med ansvar for forskning og innovasjon, Carlos Moedas, at tittelen som EUs innovasjonshovedstad 2016 (iCapital) går til Amsterdam. iCapital-prisen premierer byer som legger til rette for gode innovasjonsmiljøer, som knytter sammen byenes offentlige myndigheter, innbyggerne, forskningsmiljøer og næringsliv. Stavanger deltok også i den prestisjefylte konkurransen, men nådde … More Amsterdam er Europas innovasjonshovedstad 2016

Global klimaavtale vedtatt i Paris

  12. desember ble en historisk dag da Norge, EU og 194 land ble enige om en global klimaavtale. Nasjonale klimamål som skal oppdateres jevnlig, og et ambisiøst 1,5-gradersmål er noen av punktene avtalen innebærer. Samtidig er de nasjonale utslippsmålene langt fra tilstrekkelige, og er heller ikke bindende. Nasjonale, men utilstrekkelige, klimamål For første gang … More Global klimaavtale vedtatt i Paris