Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024

Europakommisjonen har nå vedtatt den første strategiske planen for Horisont Europa. Planen sentrerer seg om tiltak for å bidra til oppnåelse av EUs prioriteringer for rammeprograms perioden, som et klimanøytralt-, grønt- og digitalt Europa. Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024Den 15. mars 2021 vedtok Kommisjonen den første strategiske planen for Horisont Europa, EUs nye rammeprogram … More Horisont Europas strategiske plan for 2021-2024

Portugals prioriteringer for formannskapet i EU

Portugal vil prioritere å sikre tilgang til Covid-vaksine for alle europeiske land, en økonomisk og sosial gjenreisning, samt overgangen til et grønnere, mer digitalt og mer inkluderende Europa når de tar over presidentskapet i Rådet fra 1.januar 2021. Et roterende formannskap – felles europeiske prioriteringerRådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. I denne … More Portugals prioriteringer for formannskapet i EU

Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

Under sin siste “State of the Union” tale pekte Kommisjonspresident Jean-Claude Juncker på strategisk viktige saker som skal sluttføres innen utløpet av mandatperioden hans neste år. Kommisjonen har nå presentert en liste med 15 prioriteringer. Vekst og sysselsetting var hovedmålet i Junckers politiske manifest bestående av 10 punkter, som han lanserte i begynnelsen av presidentperioden i … More Juncker-kommisjonens prioriteringer for sitt siste år

EUs Energiunion – første statusrapport

18. november la Europakommisjonen frem sin første, årlige rapport for fremdriften mot en energiunion. Den konkluderer med at det tross fremdrift på flere fronter, fortsatt gjenstår mye i arbeidet mot et lav-karbon, sikkert og konkurransedyktig Europa. Planene om EUs energiunion ble offentliggjort i Februar 2015, og inngår i Junker-kommisjonens ti nøkkelprioriteringer. Målet er å effektivisere … More EUs Energiunion – første statusrapport

Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 lansert

27. oktober offentliggjorde Europakommisjonen sitt arbeidsprogram for 2016. Bedre håndtering av migrasjonsutfordringer, handlingsplan for MVA, selskapsskatt, grenseforvaltning og implementering av det digitale marked og energiunionen, er blant noen av initiativene for det kommende året. I 2014 presenterte den såkalte Juncker-kommisjonen sine 10 politiske hovedprioriteringer, som skulle legge grunnlaget for den neste femårsperioden i EU – se omtale i … More Kommisjonens arbeidsprogram for 2016 lansert