Portugals prioriteringer for formannskapet i EU

Portugal vil prioritere å sikre tilgang til Covid-vaksine for alle europeiske land, en økonomisk og sosial gjenreisning, samt overgangen til et grønnere, mer digitalt og mer inkluderende Europa når de tar over presidentskapet i Rådet fra 1.januar 2021. Et roterende formannskap – felles europeiske prioriteringerRådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. I denne … More Portugals prioriteringer for formannskapet i EU

Hold av datoene for høstens webinarserie: EU/EØS på 1-2-3

Hvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk, og hvorfor? Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i vårt lynkurs! De seks norske regionkontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som … More Hold av datoene for høstens webinarserie: EU/EØS på 1-2-3

EUs ferskeste medlemsland tar over formannskapet i Rådet

Den 1. januar 2020 tok Kroatia over formannskapet i Rådet for den Europeiske Union. De fire prioriteringene for det neste halvåret blir et Europa som utvikles, forbinder, beskytter og har innflytelse.   Under mottoet “Et sterkt Europa i en verden av utfordringer” ønsker Kroatia å komme med konkrete svar på EU innbyggernes bekymringer. Mye av tiden … More EUs ferskeste medlemsland tar over formannskapet i Rådet

Europakommisjonen foreslår plastforbud

  Europakommisjonen følger opp plaststrategien fra januar og foreslår forbud mot en rekke produkter av engangsplast. Lovforslaget tar sikte på å redusere den enorme mengden plastavfall som slippes ut i havene. I lovforslaget ønsker man å forby de vanligste plastproduktene hvor andre alternativer finnes. Dette gjelder blant annet q-tips, sugerør, tallerkner, ballongpinner, rørepinner og bestikk i … More Europakommisjonen foreslår plastforbud

EU prioriterer sikkerhet og vekst i 2018

Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet har blitt enig om å sette sikkerhet og økonomisk vekst på toppen av EUs agenda for 2018. Enighetserklæringen skal sikre fortgang med ny EU-lovgivning. Med litt over et år til valget i Europaparlamentet, der de folkevalgte og Kommisjonen byttes ut, ønsker EU å vise handlekraft med en rekke nye lovforslag i løpet … More EU prioriterer sikkerhet og vekst i 2018

Storbritannia med 4 krav til EU

10. november overrakte David Cameron et offisielt brev til Rådspresident Donald Tusk, hvor han ber om «en reformert Europeisk Union». Brevet inneholder blant annet fire krav, som skal bidra til endring i det nåværende britiske forholdet til unionen, foran den lovte folkeavstemningen om videre EU-medlemskap innen utgangen av 2017: Økonomisk styring Konkurranseevne Britisk suverenitet Bedre kontroll … More Storbritannia med 4 krav til EU