Arbeidsliv, sirkulærøkonomi og avfall er “På gang i EØS”

  KS har lansert vårens utgave av “på gang i EØS” om EU/EØS-saker som får betydning for norske kommuner.  Det halvårige heftet tar for seg de viktigste sakene som diskutere i EU-systemet og som på sikt vil få innvirkning på norske kommuner. Denne gangen er blant annet den sosiale pillaren omtalt, og EU ønske å … More Arbeidsliv, sirkulærøkonomi og avfall er “På gang i EØS”

Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

  I mai lansert Regjeringen sin toårige strategi for samarbeidet med EU. I den forbindelse var utenriksminister, Ine Søreide Eriksen i Brussel for å orientere det norske miljøet. Regjeringen vektlegger at et godt samarbeid med europeiske partnere blir viktigere i tiden fremover og man legger derfor opp til tettere samarbeid, med mest mulig gjennomslag for … More Regjeringen ønsker tettere samarbeid med EU

EU prioriterer sikkerhet og vekst i 2018

Europakommisjonen, Rådet og Europaparlamentet har blitt enig om å sette sikkerhet og økonomisk vekst på toppen av EUs agenda for 2018. Enighetserklæringen skal sikre fortgang med ny EU-lovgivning. Med litt over et år til valget i Europaparlamentet, der de folkevalgte og Kommisjonen byttes ut, ønsker EU å vise handlekraft med en rekke nye lovforslag i løpet … More EU prioriterer sikkerhet og vekst i 2018

Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

17. November lanserte Europakommisjonen “The European Pillar of Social Rights” om borgernes sosiale rettigheter og diverse forslag som skal styrke EUs sosialpolitikk. Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. Den “sosiale søylen” fastsetter en rekke prinsipper om like rettigheter og plikter, men innebærer også konkrete tiltak, … More Europakommisjonen ønsker å styrke borgernes sosiale rettigheter

Studiebesøk fra Institutt for sosialfag på UiS

Onsdag 29. mars var 36 ansatte fra institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger på studiebesøk i Brussel. Formålet var å lære mer om EUs prioriteringer innen utdannings-, arbeids- og sosialpolitikk, samt om EUs institusjoner og norske aktørers arbeid i Brussel. På Norges Hus fikk deltakerne en presentasjon av arbeidet ved den norske EU-delegasjonen, og om … More Studiebesøk fra Institutt for sosialfag på UiS